Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska oraz Katedra Technologii Środowiskowych — spis publikacji pracowników

Wybierz z listy:

Wydawnictwa zwarte

W roku 2015

Ściężor, Tomasz, Almanach Astronomiczny na rok 2016, wyd. 1, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Warszawa 2015.

W roku 2014

Ściężor, T., Almanach Astronomiczny na rok 2015, wyd. 1, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Warszawa 2014.

W roku 2013

Rak, J.; Kwietniewski, M.; Kowalski, D.; Tchórzewska-Cieślak, B; Zimoch, I.; Bajer, J.; Iwanejko, R.; Miszta-Kruk, K.; Studziński, A.; Boryczko, K.; Pietrucha-Urbanik, K.; Piegoń, I., Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, ISBN: 978-83-7199-898-8.

W roku 2012

Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej, Wody opadowe Odprowadzenie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, wyd. 1, Wydawnictwo Seidel-Przywecki p. z o.o, Lublin 2012, ISBN: 978-83-60956-29-8.

Mucha, Z; Mikosz, J; Generowicz, A, A method for sustainability evaluation of small wastewater treatment systems , wyd. Report No 17,, KTH, 2012.

W roku 2011

Bielski, Andrzej, Modelowanie transportu zanieczyszczeń w ciekach powierzchniowych, wyd. 393, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.

Dąbrowski, W.; Kwietniewski, M.; Miłaszewski, R.; Morga, B.; Roszkowski, A.; Starzyński, J.; Szatkiewicz, K.; Tłoczek, M.; Wichrowska, B.; Wosocki, L., Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych, praca zbiorowa pod redakcją M.Kwietniewsjkiego, M.Tłoczek, L.Wysockiego, , Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Białystok 2011.

Knapik, K; Bajer, J, Wodociągi. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, wyd. 2, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7242-615-4.

Szalińska, E., Rola osadów dennych w ocenie jakości środowiska wód kontynentalnych, wyd. Monografia nr 396, Politechnika Krakowska, Kraków 2011.

Zielina, M., Modelowanie procesu filtrowania niejednorodnych zawiesin przez ośrodek porowaty, Monografia, Politechnika Krakowska, Kraków 2011.

W roku 2010

Bielski, Andrzej, Równowagi, kinetyka przemian i transport substancji w środowisku wodnym – Przykłady obliczeń, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, ISBN: 978-83-7242-526-3.

Knapik, K.; Bajer, J., Wodociągi, wyd. 1, Politechnika Krakowska, Kraków 2010, ISBN: 978-83-7242-520-1.

Królikowska, J., Niezawodność funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej, wyd. 382, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,, Kraków 2010.

Królikowska, J., Ocena przydatności hydroseparatora do podczyszczania ścieków opadowych” , wyd. 77, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,, Kraków 2010.

Płoskonka, R., Monografia: Metoda optymalnej lokalizacji rezerw zbiornikowych w systemie dystrybucji wody, wyd. 1, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010.

Ściężor, T.; Kubala, M.; Kaszowski, W.; Dworak, T.Z., Zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba w obszarze aglomeracji krakowskiej. Analiza pomiarów sztucznej poświaty niebieskiej, wyd. 1, Politechnika Krakowska, Kraków 2010.

W roku 2009

Balcerzak, W., Eutrofizacja wód stojących-prognozowanie i wpływ na technologię uzdatniania wody., wyd. 1, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2009.

W roku 2008

Dąbrowski, W.; Korczak, P., Eksploatacja stacji filtrów w aspekcie płukania, Politechnika Krakowska, 2008.

Ściężor, T., Historyczny Prokocim. Dzieje wsi podkrakowskiej XIV-XX w., wyd. 1, Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna, Kraków 2008, ISBN: 83-912987-7-0.

W roku 2006

Bajer, J.; Iwanejko, R.; Kapcia, J., Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w zadaniach. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006, ISBN: 83-7242-407-1.

Ściężor, T., Augustiański Prokocim. OO. Augustianie w Prokocimiu w latach 1910-1950, wyd. 1, Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna, Kraków 2006, ISBN: 83-912987-3-6.

Ściężor, T., Kalendarz Astronomiczny na rok 2007, wyd. 1, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Kraków 2006.

W roku 2005

d'Obyrn, K.; Szalińska, E., Odpady komunalne - zbiórka, recykling, unieszkodliwianie, wyd. 1, Politechnika Krakowska, Kraków 2005, ISBN: 83-7242-346-6.

Ściężor, T., Kalendarz Astronomiczny na rok 2006, wyd. 1, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Kraków 2005.

W roku 2004

Czaplicka-Kotas, A., Zastosowanie hodowli synchronicznej Chlorella vulgaris w kontroli jakości wód, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 23, Lublin 2004, ISBN: 83-89293-60-9.

Dąbrowski, W., Wpływ sieci kanalizacyjnych na środowisko, Politechnika Krakowska, 2004, ISBN: 83-7242-306-7.

Ściężor, T., Kalendarz Astronomiczny na rok 2005, wyd. 1, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Kraków 2004.

W roku 2003

Ściężor, T., Kalendarz Astronomiczny na rok 2004, wyd. 1, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Kraków 2003.

Zielina, M.; Dąbrowski, W., Prawidłowe zasady projektowania i eksploatowania stacji filtrów pospiesznych wody bez regulatorów natężenia przepływu, wyd. 1, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.

W roku 2001

Dąbrowska, B., Interakcje węglowodoropochodnych zanieczyszczeń środowiska w kriogenach na przykładzie wykraplanego azotu i prognozowanie ich równowag fazowych, wyd. I, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001.

W roku 2000

Reizer, A.; Dąbrowska, B.; Drelinkiewicz, A.; Łopata, K.; Pattek-Janczyk, A.; Wasielewska, E., Ćwiczenia z podstaw chemii i analizy jakościowej, 196 str., wyd. 2, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, ISBN: 83-233-1372-5.

W roku 1999

Wieczysty, A. i inni, Pompownie wodociągowe. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Systemy zaopatrzenia w wodę. Praca zbiorowa pod redakcją Artura Wieczystego, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999, ISBN: 83-7242-013-0.

W roku 1997

Bielski, Andrzej, Zastosowanie metod optymalizacyjnych w projektowaniu stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych, wyd. 3, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1997.

Fragment wydawnictwa zwartego

W roku 2015

Dąbrowski, W.; Bąk, J., Bakterie z rodzaju Legionella skala zagrożenia w Polsce , w:, Kuś, K.; Piechurski, F., Praca zbiorowa pod redakcją K.Kusia i F.Piechurskiego Instalacje basenowe, Politechnika Śląska, 2015, str. 145-157.

W roku 2014

Bąk, J.; Dąbrowski, W., Swobodny wypływ z krótkiego przewodu kołowego jako podstawa do oszacowania natężenia przepływu, w:, Kuś, K.; Piechurski, F., Nowe Technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, Politechnika Śląska, 2014, str. 11-24.

Dąbrowski, W.; Zielina, M.; Wassilkowska, A., Cementować, czy nie, przewody z żeliwa szarego? , w:, Kuś, K.; Piechurski, F., Nowe Technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, Politechnika Śląska, 2014, str. 157-168.

Guzdek, P.; Zielina, M., Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach papierniczych, w:, Dymaczewski, Z., Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Water Supply and Water Quality, PZiTS Poznań, Toruń, Poznań 2014, str. 607-618.

Pawłowska, A.; Zielina, M.; Żaba, T., Badania nad filtracją powolną oraz sztuczną infiltracją, w:, Dymaczewski, Z.; Jeż-Walkowiak, J.; Nowak, M., Przenikanie zanieczyszczeń z wyprawy cementowej do wody pitnej w przewodach wodociągowych po cementowaniu, Toruń, Poznań 2014, str. 851-862.

Zielina, M.; Młyńska, A.; Żaba, T., Przenikanie zanieczyszczeń z wyprawy cementowej do wody pitnej w przewodach wodociągowych po cementowaniu, w:, Dymaczewski, Z.; Jeż-Walkowiak, J.; Nowak, M., Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Water Supply and Water Quality, PZiTS Poznań, Poznań, Toruń 2014, str. 535-544.

W roku 2013

Bajer, J., Ecomical and reliability criterion for the optymization of the water supply pumping stations designs, w:, Pawłowski, L.; Dudzińska, M.; Pawłowski, A., Environmental Engineering IV , wyd. IV, Taylor & Francis Group, London 2013, str. 21-28, ISBN: 978-0-415-64338-2.

Bajer, J.; Iwanejko, R., Dynamika zmian jednostkowego zużycia wody w wybranych miastach Polski Południowej, w:, Zimoch, I.; Sawiniak, W., Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, wyd. 1, Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice 2013, str. 303-312, ISBN: 978-83-934758-2-7.

Beńko, P.; Styka, W., Application of the computer simulations to determine an operation strategy for intensification of denitrification, w:, Pawłowski, A.; Dudzińska, M.R.; Pawłowski, L., Environmental Engineering , wyd. IV, Taylor & Francis Group, London 2013, str. 111-116, ISBN: 9780415643382.

Beńko, P.; Styka, W., ROZWÓJ METOD BIOLOGICZNEGO USUWANIA AZOTU ZE ŚCIEKÓW, w:, Bajdur, W.M.; Kulczycka, J., Innowacje technologiczne procesów produkcji w ochronie środowiska, wyd. 1, Sekcja Wydaw. WZ PCzęst., Częstochowa 2013, str. 94-117, ISBN: 978-83-63500-55-9.

Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej, Doświadczenia eksploatacyjne w gospodarce wodomierzowej w wybranym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji, w:, Zimoch, Iabela; Sawiniak, Waldemar, Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, wyd. 1, Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice 2013, str. 323-336, ISBN: 978-83-934758-2-7.

Ciepliński, J.; Mucha, Z., Energy efficiency of wastewater treatment processes in small WWTPs” , w:, Skoczko, I; Piekutin, J; Petersons-Grygorczuk, E.H., ENVIRONMENTAL ENGINEERING - trouth a young Eye, wyd. Vol.3, , Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, str. 206-213.

d'Obyrn, K; Kucharz, J; Parchanowicz, J, Poprawa możliwości transportowych i warunków wentylacyjnych poprzez zabezpieczenie podłużni i poprzeczni Król Saski, w:, Zagożdżon, P.P; Madziarz, M, Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, wyd. 1, Oficyna Wydawnicza P.Wr, Wrocław 2013, str. 251-262, ISBN: 978-83-7493-747-4.

d'Obyrn, K; Szpak, M, Konieczność ponawiania prac zabezpieczających na przykładzie komory Saurau w kopalni Soli „Wieliczka”, w:, Zagożdżon, P.P; Madziarz, M, Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, wyd. 1, Oficyna Wydawnicza P.Wr., Wrocław 2013, str. 263-274, ISBN: 978-83-7493-747-4.

Iwanejko, R., Wybrane analizy uszkodzeń sieci wodociągowej, w:, Zimoch, I.; Sawiniak, W., Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, wyd. 1, Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice 2013, str. 367-376, ISBN: 978-83-934758-2-7.

Iwanejko, R., Wybrane modele oceny i prognozowania uszkadzalności sieci wpdociągowej, w:, Rak, J.R., Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców, wyd. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, str. 74-80, ISBN: 978-83-7199-898-8.

Iwanejko, R.; Bajer, J., Wybrane matematyczne metody wspomagające decyzje związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej, w:, Zimoch, I.; Sawiniak, W., Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, wyd. 1, Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice 2013, str. 377-288, ISBN: 978-83-934758-2-7.

Królikowska, Jadwiga; Dębowska, Bernadetta; Królikowski, Andrzej, An evaluation of potential losses associated with the loss of vacuum sewerage system reliability, w:, Pawłowski, Lucjan; Dudzińska, Marzena, Environmental Engineering IV , , wyd. wyd. IV, Taylor & Francis Group, London 2013, str. 51-58, ISBN: 978-0-415-64338-2.

Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej, Hydroseparator – jako alternatywa do urządzeń wykorzystujących proces sedymentacji w podczyszczaniu wód opadowych , w:, Więzik, Beniamin, Praktyczne funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w warunkach rosnących wymagań ekologicznych, ekonomicznych i społecznych, FHU Rek-Druk, Bielsko-Biała 2013, str. 151-158, ISBN: 83-60354-07-3.

Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej; Konior, Tomasz, Przegląd metod do oceny niezawodności działania sieci kanalizacyjnej, w:, Więzik, Beniamin, Praktyczne działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w warunkach rosnących wymagań ekologicznych, ekonomicznych i społecznych , FHU Rek-Druk, Bielsko-iała 2013, str. 199-212, ISBN: 83-60354-07-3.

Polus, M., Detection of Cryptosporidium, Giardia and Toxoplasma in Samples of Surface Water and Treated Water by Multiplex-PCR, w:, Pawłowski, L., Environmental Engineering IV, Taylor&Francis, CRC Press 2013, str. 141-149.

Styka, W.; Beńko, P., Experience in nitrogen removal - The case study of the Kujawy WWTP, Kraków, w:, Plaza, E.; Levlin, E., Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland, wyd. Report No.17, KTH, Stockholm 2013.

Ściężor, T., Prokocim Erazma Jerzmanowskiego, w:, Biernat, J. OSA; Więch, A., Erazm Józef Jerzmanowski (1844-1909). Życie w służbie idei., wyd. 1, Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego, Kraków 2013, str. 103-118, ISBN: 978-83-933005-8-7.

Ściężor, T., Zakon Św. Augustyna kontynuatorem idei Erazma Jerzmanowskiego w Prokocimiu, w:, Biernat, J. OSA; Więch, A., Erazm Józef Jerzmanowski (1844-1909). Życie w służbie idei., wyd. 1, Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego, Kraków 2013, str. 157-175, ISBN: 978-83-933005-8-7.

Ślęzak, A.; Dąbrowski, W., Dobór optymalnej §średnicy rurociągów przesyłowych, w:, Zimoch, I.; Sawiniak, W., Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Gliwice 2013, str. 485-494.

Zielina, M.; Dąbrowski, W.; Radziszewska-Zielina, E.; Głód, K., Wpływ cementowania przewodów żeliwnych na jakość wody w krótkim okresie czasu, w:, Zimoch, I.; Sawiniak, W., Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, wyd. 1, Politechnika Śląska, Gliwice 2013, str. 517-538, ISBN: 978-83-934758-2-7.

Zielina, M.; Dąbrowski, W.; Radziszewska-Zielina, E.; Głód, K., Wpływ cementowania przewodów żeliwnych, na jakość wody w krótkim okresie czasu, w:, Zimoch, I.; Sawiniak, W., Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Gliwice 2013, str. 517-526.

W roku 2012

Dąbrowski, W.; Zielina, M.; Dąbrowska, B., Wpływ średnicy ściekowego rurociągu tłocznego na korozję grawitacyjnych kanałów betonowych, w:, Dymaczewski, Z.; Jeż-Walkowiak, J., Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód, PZiTS Poznań, Poznań 2012, str. 45-55, ISBN: 978-83-89696-16-9.

Dąbrowski, W.; Zielina, M.; Dąbrowska, B.; Wassilkowska, A., Obliczanie reakcji równowagowych pomiędzy wykładziną cementową a przepływającą rurociągiem wodą, w:, -, -, Zaopatrzenie w wodę, jakoś i ochrona wód – tom II, PZiTS NOT, Poznań 2012,, Poznań 2012, str. 57-66.

Kubala, M.; Ściężor, T., Oświetlenie gruntu przez zanieczyszczone świetlnie nocne niebo, w:, Traczewska, T. M., Interdyscyplinarne zagadnienie w inżynierii i ochrone środowiska 2, wyd. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, str. 301-308, ISBN: 978-83-7493-671-2.

Mikosz, J., Simulating the effects of introduction of membrane filtration at a municipal BNR plant, w:, Płaza, E.; Levlin, E., Series of Joint Polish-Swedish-Ukrainian Reports on Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland (Report nr 17), KTH/LWR, Stockholm 2012.

Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Badania osadów korozyjnych pobranych z rurociągów, w:, Kuś, K.; Piechurski, F., Nowe technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej , Gliwice 2012, str. 199-209.

Zielina, M.; Li, F.; Katsuno, T., Removal of MS2 bacteriophages in the slow sand filtration process, w:, Dymaczewski, Z.; Jeż-Walkowiak, J., Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Monografia PZITS nr 892/2012, PZiTS Poznań, Poznań 2012, str. 603-616, ISBN: 978-83-89696-16-9.

W roku 2010

Jagoda, A.; Dąbrowska, B.; Żukowski, W., Kofeina jako wskaźnik antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska - metody oznaczania , w:, Pro Futura, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23-25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro., wyd. 5, Grupa Naukowa Pro Futuro : Fundacja dla AGH, Kraków 2010, str. 255-263.

W roku 2005

Dąbrowski, W.; Zielina, M.; Kaniewski, J.; Gajewski, A., Difference between buffer capacities of water flowing through land of various geological origin, w:, -, -, XXI Congresso Nazionale di Merceologia con partecipazione internazionale, Fioggia, 22-24 wrzesień 2004, tom 1, WIP Edizioni, Bari 2005, str. 793-795, ISBN: 8884590396.

Kaniewski, J.; Korczak, P.; Dąbrowski, W.; Gajewski, A., Water viscosity changes during treatment processes,tom1, , w:, -, -, XXI Congresso Nazionale di Merceologia con partecipazione internazionale, Fioggia, 22-24 wrzesień 2004,, WIP Edizioni, Bari 2005, str. 816-821, ISBN: 8884590396.

W roku 2002

Ciechanowski, P.; Dąbrowski, W., Zastosowanie modelu optymalizacyjnego w zagadnieniach oceny Cyklu Życia produktów na przykładzie odłącznika wysokiego napięcia SGF 245, w:, PAN, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska , wyd. 11, 2002, ISBN: 83-89293-00-5.

Polak, U.; Dąbrowski, W., Badania warunków transportu osadu powyżej koryt zwężkowych, w:, PAN, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska, wyd. 11, 2002, str. 351-360, ISBN: 83-89293-00-5.

Spaczyńska, M.; Dąbrowski, W., Metody określania wymaganej intensywności płukania złóż węgla aktywnego w różnych porach roku, w:, PAN, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska , wyd. 11, 2002, str. 69-83, ISBN: 83-89293-00-5.

Artykuł w czasopiśmie naukowym

W roku 2017

Czaplicka, A.; Lodowska, J., Biotest z zastosowaniem synchronicznej hodowli glonów Chlorella vulgaris w kontroli jakości środowiska, „Gospodarka wodna”, t. 2017, z. 3, 2017, str. 78-81, ISSN: 0017-2448.

Czaplicka, A.; Siedlecki, B., Zagrożenie funkcjonowania środowiska naturalnego w aspekcie zanieczyszczenia światłem, „Aura: ochrona środowiska ”, t. 2017, z. 2/2017, 2017, str. 3-6, ISSN: 0137-3668.

Czaplicka, A.; Szarek-Gwiazda, E.; Ślusarczyk, Z., Factors influencing the accumulation of Pb in sediments of deep and shallow dam reservoirs, „Oceanological and Hydrobiological Studies ”, t. 46, z. 2, 2017, str. 174-185, ISSN: 1730-413X.

Kownacki, A.; Woźnicka, O.; Szarek-Gwiazda, E.; Michailowa, P.; Czaplicka, A., Morphology of the adult male and pupal exuviae of Glyptotendipes (Glyptotendipes) glaucus (Meigen 1818) (Diptera, Chironomidae) using scanning electron microscope (SEM), „Zootaxa”, t. 4237, z. 2, 2017, str. 383-392, ISSN: 1175-5326.

Siedlecki, B.; Czaplicka, A., Wpływ oświetlenia obszarów miejskich na zanieczyszczenie światłem środowiska, „Aura: ochrona środowiska ”, t. 2017, z. 6, 2017, str. 16-18, ISSN: 0137-3668.

W roku 2016

Anielak, A.M.; Polus, M.; Łomińska, D.; Żaba, T., Biodegradacja kwasów fulwowych z wykorzystaniem osadu czynnego wzbogaconego archeanami, „Przemysł Chemiczny”, t. 95, z. 1, 2016, str. 110-113, ISSN: 0033-2496.

Anielak, A.M.; Żaba, T.; Polus, M.; Beńko, P.; Bochnia, T.; Łuszczek, B., Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych archeanami w systemie SBR i Bardenpho, „Przemysł Chemiczny”, t. 95, z. 2, 2016, str. 314-319, ISSN: 0033-2496.

Czaplicka, A.; Bazan, S.; Szarek-Gwiazda, E.; Ślusarczyk, Z., Spatial distribution of manganese and iron in sediments of the Czorsztyn Reservoir, „Environment Protection Engineering ”, t. 42, z. 4, 2016, str. 179-188, ISSN: 0324-8828.

Czaplicka, A.; Lodowska, J., Kryteria oceny toksyczności środowiska wodnego w bioteście wykorzystującym synchroniczną hodowlę glonów Chlorella vulgaris, „Technologia wody”, t. 2016, z. 1 (45), 2016, str. 32-35, ISSN: 2080-1467.

Polus, M., Występowanie pasożytniczych pierwotniaków w basenach i innych obiektach rekreacji wodnej w Krakowie, „Przemysł Chemiczny”, t. 95, z. 1, 2016, str. 107-109, ISSN: 0033-2496.

Ściężor, Tomasz, Stan obecny i perspektywy ochrony ciemnego nieba w Polsce, „AURA Ochrona Środowiska”, t. 2016, z. 7-8, 2016, str. 12-16, ISSN: 0137-3668.

Wassilkowska, A.; Czaplicka, A.; Polus, M., Imaging of aquatic organisms using variable-pressure SEM, „Technical Transactions”, t. 113, z. 11, 2016, str. 157-170, ISSN: 1897-6336.

Wassilkowska, A.; Czaplicka, A.; Polus, M., Imagining of aquatic organisms using variable pressure SEM, „Czasopismo Techniczne Środowisko”, t. Ś-1/2016, z. 1, 2016, str. 157-170, ISSN: 1897-6336.

W roku 2015

Anielak, A.M.; Polus, M., Kinetyka procesu oczyszczania ścieków z udziałem archeanów w systemie SBR, „Przemysł Chemiczny”, t. 94, z. 9, 2015, str. 1485-1487, ISSN: 0033-2496.

Bialik-Wąs, K.; Pielichowski, K.; Zielina, M., Acrylic hydrogels containing MET-loaded poly (acrylic acid-co-methyl methacrylate) micro-and nanoparticles, „Journal of Polymer Research”, t. 22, z. 1, 2015, str. 1-12.

Cyunel, M.; Czaplicka, A.; Stochel-Cyunel, J., Oświetlenie miejskie w kontekście zanieczyszczenia światłem, „Kosmos”, t. 2015, z. 4 (309), 2015, str. 537-544, ISSN: 0023-4249.

Czaplicka, A.; Iwanejko, R.; Szostak, A., Ocena ryzyka związanego z eutrofizacją wód Zbiornika Goczałkowickiego, „Technologia wody”, t. 2015, z. 6 (44), 2015, str. 56-60, ISSN: 2080-1467.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Poważny brak danych o zanieczyszczeniach rzek i kąpielisk , „Technologia Wody”, t. 2015, z. 5, 2015, str. 26-30.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Trudne Relacje pomiędzy gminami - część I, monopol i umowa domniemana , „Instal”, t. 2015, z. 1, 2015, str. 57-61.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Trudne relacje pomiędzy gminami część II, poniesiona praca przy odbiorze ścieków, „Instal”, t. 2015, z. 2, 2015, str. 77-79.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Zrzuty wprost z kanalizacji sanitarnej , „Instal”, t. 2015, z. 4, 2015, str. 56-58.

Dąbrowski, W.; Polak, U., Błędy normy ISO 4359 , „Gaz Woda i Technika Sanitarna”, t. 2015, z. 10, 2015.

Iwanejko, R.; Czaplicka, A, Ocena ryzyka wystąpienia podwyższonych stężeń wybranych wskaźników jakości wody Zbiornika Goczałkowice, „Logistyka”, t. 2015, z. 3, 2015, str. 1865-1874, ISSN: 1231-5478.

Kotulska, A.; Draus, K.; Czaplicka, A.; Śusarczyk, Z.; Szostak, A., Cynk w środowisku wodnym Zbiornika Goczałkowice, „Technologia wody”, t. 5/2015, z. 5 (43), 2015, str. 20-25, ISSN: 2080-1467.

Ściężor, T., Komety w służbie ciemnego nieba, „Urania - Postępy Astronomii”, t. LXXXVI, z. 780, 2015, str. 15-21, ISSN: 1689-6009.

Ściężor, T.; Balcerzak, W., Wpływ zanieczyszczenia świetlnego na eutrofizację Zbiornika Dobczyckiego, „KOSMOS Problemy Nauk Biologicznych”, t. 64, z. 4, 2015, str. 599-610, ISSN: 0023-4249.

Ściężor, T.; Kubala, M., Wpływ zapylenia atmosfery na jasność nocnego nieba, „KOSMOS Problemy Nauk Biologicznych”, t. 64, z. 4, 2015, str. 579-587, ISSN: 0023-4249.

Ściężor, T.; Kubala, M., Zanieczyszczenie świetlne, „LUX czasopismo oświetleniowe”, t. 16, z. 3, 2015, str. 34-37, ISSN: 2300-5181.

Zielina, M.; Dąbrowski, W.; Mackie, R.I., Laboratory and numerical experiments into efficient management of VDR Filter Plants , „Environment Protection Engineering”, t. 2015, 2015, str. 101-120.

W roku 2014

Anielak, A.M.; Beńko, P.; Bochnia, T.; Łuszczek, B.; Żaba, T., Optymalizacja mechanicznej dezintegracji osadu nadmiernego, „Technologia Wody”, t. 6, z. 6(38), 2014, str. 116-122, ISSN: 2080-1467.

Balcerzak, W; Generowicz, A; Mucha, Z, Application of multi-criteria analysis for selection of a reclamation method for a hazardous waste landfill. , „Polish Journal of Environmental Studies,”, t. 23, z. 3, 2014, str. 983-988, ISSN: 1230-1485.

Bąk, J.; Dąbrowski, W., Natężenie przepływu w przewodzie ułożonym w spadku jako funkcja napełnienia na końcu swobodnego wypływu, „INSTAL”, t. 353, z. 7-8, 2014, str. 50-53, ISSN: 1640-8160.

Bąk, J.; Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B.; Wassilkowska, A., Jakość przewodów z żeliwa sferoidalnego i ich warstw ochronnych, „Rynek Instalacyjny”, t. 2014, z. 11, 2014, str. 74-78, ISSN: 1230-9540.

Bielski, Andrzej, Widma czasów zatrzymania w kontaktowych zbiornikach dezynfekcyjnych, „Technologia wody”, t. 2/2014, z. 34, 2014, str. 30-33, ISSN: 2080-1467.

Bielski, Andrzej; Zymon, Wiesław, Analiza pracy zbiorników kontaktowych do dezynfekcji wody, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 2014, z. 11, 2014, ISSN: 0016-5352.

Bielski, Andrzej; Zymon, Wiesław, Widma czasów zatrzymania w kontaktowych zbiornikach dezynfekcyjnych, „Technologia wody”, t. 2/2014, z. 34, 2014, str. 30-33, ISSN: 2080-1467.

Czaplicka-Kotas, A., Wykorzystanie Chironomidae do biomonitoringu środowiska wodnego, „Technologia wody ”, t. 36, z. 4, 2014, str. 18-23, ISSN: 2080-1467.

Czaplicka-Kotas, A.; Lodowska, J., Biomonitoring of surface water by synchronous culture of Chlorella vulgaris algae, „Environment Protection Engineering”, t. 40, z. 4, 2014, str. 29-40, ISSN: 0324-8828.

Dąbrowski, W., Pomiar przepływu w korytach pływakami całkującymi, „Instal”, z. 6, 2014, str. 80-83, ISSN: 1640-8160.

Dąbrowski, W., Ultradźwiękiem w kanale, „BMP Ochrona Środowiska”, z. 2, 2014, str. 66-73.

Dąbrowski, W.; Bąk, J.; Proczek, J., Prototypy do produkcji pływaków całkujących w postaci pęcherzyków powietrza , „INSTAL”, t. 7/8, 2014, str. 87-89, ISSN: 1640-8160.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Trzeci sposób regulacji filtrów pospiesznych wody, „Instal”, z. 11, 2014, str. 81-83, ISSN: 1640-8160.

DĄBROWSKI, W.; KANIEWSKA, M.; DĄBROWSKA, B., Alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę, „Gospodarka Wodna”, z. 9, 2014, str. 340-344.

Dąbrowski, W.; Kaniewska, M.; Dąbrowska, B., Alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę, „Gospodarka Wodna”, t. 2014, z. 9, 2014, str. 340-344, ISSN: 0017-2448.

Dąbrowski, Wojciech, Zwężkowe koryta pomiarowe, „BMP Ochrona Środowiska”, z. 1, 2014, str. 42-47.

Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara, Trzeci sposób regulacji filtrów pospiesznych wody, „Instal”, z. 11, 2014, str. 81-83, ISSN: 1640-8160.

Iwanicka, K.; Czaplicka-Kotas, A.; Ślusarczyk, Z.; Szostak, A., Miedź w środowisku wodnym Zbiornika Goczałkowice, „Gaz, woda i technika sanitarna”, t. 2/2014, z. 2, 2014, str. 75-78, ISSN: 0016-5352.

Kubala, M., Pomiary jasności nocnego nieba w aglomeracji krakowskiej., „Prace i Studia Geograficzne”, t. 53, 2014, str. 81-98, ISSN: 0208-4589.

Kwaśny, J; Balcerzak, W, Charakterystyka wybranych metod pośrednich ograniczania emisji substancji złowonnych, „ Archives of Waste Management and Environmental Protection, ”, t. 16, z. 4, 2014, str. 125-134, ISSN: 1733-4381.

Lodowska, J.; Czaplicka-Kotas, A., Metale w ściekach garbarskich, „Technologia wody”, t. 35, z. 3, 2014, str. 34-36, ISSN: 2080-1467.

Mikosz, J., Determination of permissible industrial pollution load at a municipal wastewater treatment plant, „Int. J. Environ. Sci. Technol.”, 2014, ISSN: 1735-2630.

Niemiec, A.; Dąbrowski, W., Dobór optymalnej średnicy rurociągów przesyłowych, „Instal ”, t. 351, z. 5, 2014, str. 52-55, ISSN: 1640-8160.

Polus, M; Kocwa-Haluch, R., The Occurrence of Cryptosporidium, Giardia and Toxoplasma in Surface Waters in the Area of Cracow, „Environmental Protection Engineering”, t. 2, 2014, ISSN: 0324-8828.

Polus, M., Zastosowanie RT-PCR do detekcji pasożytniczych pierwotniaków jelitowych w wodach powierzchniowych w Krakowie, „Gaz Woda i Technika Sanitarna”, t. 2014, z. 7, 2014, str. 274-278, ISSN: 0016-5352.

Polus, M.; Anielak, A.M.; Zielina, M.; Ulman, E., Application of membrane processes for Archaea isolation, „Monografia PAN”, t. 2014, z. 118, 2014, str. 381-391.

Rezka, P; Balcerzak, W, ,Badania wstępne nad produkcją K2SO4 z odpadowego roztworu z przemysłu cynku. , „Episteme”, t. III, z. 22, 2014, str. 307-313, ISSN: 1995-4421.

Styka, W.; Beńko, P., Wdrażanie dobrych praktyk w gospodarce osadami ściekowymi, „Inżynieria i Ochrona Środowiska”, t. 6, z. 2, 2014, str. 165-184, ISSN: 1505-3695.

Styka, W.; Beńko, P.; Baczyński, T., Wspomaganie substratowe biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 2014, z. 7, 2014, str. 284-290, ISSN: 0016-5352.

Ściężor, T., Określenie charakteru zmian jasności nocnego nieba w Polsce w latach 1994-2009 na podstawie amatorskich obserwacji komet , „Prace i Studia Geograficzne”, t. 53, 2014, str. 61-79, ISSN: 0208-4589.

Ściężor, T.; Kubala, M., Particulate matter as an amplifier for astronomical light pollution, „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, t. 444, z. 3, 2014, str. 2487-2493, ISSN: 0035-8711.

Wassilkowska, A.; Czaplicka-Kotas, A.; Zielina, M.; Bielski, A., An analysis of the elemental composition of micro-samples using EDS technique, „Technical Transactions. Chemistry”, z.  1-Ch, 2014, str. 133-148, ISSN: 1897-6298.

Zielina, M.; Dąbrowski, W.; Radziszewska-Zielina, E.; Głód, K., Wpływ cementowania przewodów wodociągowych na jakość wody pitnej, „Instal”, z. 12, 2014, str. 65-68.

W roku 2013

Baczyński, T, Influence of process parameters on anaerobic biodegradation of DDT in contaminated soil. Preliminary lab-scale study. Part II: Substrates and pH control., „Environment Protection Engineering”, t. 39, z. 1, 2013, str. 5-16, ISSN: 0324-8828.

Bajer, J.; Iwanejko, R., Analiza i ocena strat wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa, „INSTAL”, t. 2013, z. 344, 2013, str. 43-48, ISSN: 1640-8160.

Bielski, Andrzej, Transport zanieczyszczeń w rzece z uwzględnieniem dyfuzji dukierunkowej, „Inżynieria i Ochrona Środowiska”, t. 15/2012, z. 3, 2013, str. 307-332, ISSN: 1505-3695.

Bielski, Andrzej, Wpływ zrzutu nieoczyszczonych ścieków na środowisko wodne cieku, „Inżynieria i Ochrona Środowiska”, t. 15/2012, z. 2, 2013, str. 119-142, ISSN: 1505-3695.

Bielski, Andrzej, Zbiorniki uśredniające i retencyjno – uśredniające w układach technologicznych inżynierii środowiska , „Czasopismo Techniczne ”, t. 2-Ś/2012, z. 23, 2013, str. 33-49, ISSN: 0011-4561.

Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej, Analiza przyczyn różnicy bilansowej w ilości wody zużytej w budynkach wielolokalowych na przykładzie krakowskiego systemu opomiarowania dostawy wody, „Gaz Woda i Technika Sanitarna”, t. 2013, z. 6, 2013, ISSN: 0016-5352.

Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej, Doświadczenia eksploatacyjne w gospodarce wodomierzowej w wybranym przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji, „INSTAL”, t. 2013, 2013, ISSN: 1640-8160.

Czaplicka-Kotas, A.; Ślusarczyk, Z., Przestrzenny rozkład niklu w osadach dennych Zbiornika Goczałkowice, „Technologia wody”, t. 10, z. 30, 2013, str. 34-39, ISSN: 2080-1467.

d'Obyrn, K; Chwałek, J; Kucharz, J; Fabich, Sł; Kokot, B, Koncepcja przebudowy i wyposażenia szybu „Paderewski” w Kopalni Soli „Wieliczka”, „Cuprum – czasopismo naukowo–techniczne górnictwa rud”, t. 66, z. 1, 2013, str. 113-121, ISSN: 0137-2815.

d'Obyrn, K; Hydzik-Wiśniewska, J, Selected aspects of numerical modelling of the salt rock mass: the case of the “Wieliczka” Salt Mine, „Archives Of Mining Sciences”, t. 58, z. 1, 2013, str. 73-88, ISSN: 0860-7001.

d'Obyrn, K; Lasoń, A, Kompleksowe zabezpieczenie komory z obwałem stropu w Kopalni Soli "Wieliczka", „Przegląd Górniczy”, z. 6, 2013, str. 96-101, ISSN: 0033-216X.

d'Obyrn, K; Mucha, Z, Wpływ modernizacji systemu usuwania ścieków z wyrobisk podziemnych na zmniejszenie uciążliwości zapachowej oraz kosztów eksploatacji w Kopalni Soli w Wieliczce, „Gaz, Woda i technika Sanitarna”, z. 3, 2013, str. 131-135, ISSN: 0016-5352.

d'Obyrn, K; Ulmaniec, P, Deformacje terenu zlikwidowanej Kopalni Otworowej Soli "Barycz", „Przegląd Górniczy”, z. 8, 2013, str. 126-131, ISSN: 0033-216X.

d’Obyrn, K.; Mucha, Z., Wpływ modernizacji systemu usuwania ścieków z wyrobisk podziemnych na zmniejszenie uciążliwości zapachowej oraz kosztów eksploatacji w Kopalni Soli w Wieliczce, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna ”, z. 3, 2013, str. 131-135.

Dąbrowski, W., Infiltracja, Część I – Efekty uzdatniania, „Gospodarka Wodna”, z. 3, 2013, str. 115-118.

Dąbrowski, W., Infiltracja, Część II, Budowa i odbiór ujęć, „Gospodarka Wodna”, z. 4, 2013, str. 149-151.

Dąbrowski, W., Nieporozumienia dotyczące korozji siarczanowej kanałów, „Instal”, t. 2013, z. 1, 2013, str. 33-36, ISSN: 1640-8160.

Dąbrowski, W., Osady w kanalizacji, „BMP Ochrona Środowiska”, z. 4, 2013, str. 52-58.

Dąbrowski, W., Pompownie ścieków - uciążliwości eksploatacyjne, „Rynek Instalacyjny”, z. 12, 2013, str. 69-73.

Dąbrowski, W., Projektowanie pompowni ścieków wybrane zagadnienia, „Rynek Instalacyjny”, z. 11, 2013, str. 63-67.

Dąbrowski, W., Spektakularne osuwisko- wstępne ustalenia przyczyn powstania, „BMP Ochrona środowiska”, z. 1, 2013, str. 52-56.

Dąbrowski, W.; Bąk, J., W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne: część I Zmiany dotychczasowe, „Instal ”, z. 2, 2013, str. 46-48.

Dąbrowski, W.; Bąk, J., W jaki sposób będą się zmieniały systemy kanalizacyjne? Część II Prognoza trendu zmian, „Instal”, z. 5, 2013, str. 44-46.

Dąbrowski, W.; Kaniewska, M.; Dąbrowska, B., Tendencje w zużyciu wody, „Gospodarka Wodna”, z. 11, 2013, str. 437-442.

Dąbrowski, W.; Kaniewska, M.; Dąbrowska, B., Tendencje w zużyciu wody, „Gospodarka wodna”, t. 2013, z. 11, 2013, str. 437-442, ISSN: 0017-2448.

Dąbrowski, W.; Żuchowski, D., Powłoki cementowe, jako wewnętrzne zabezpieczenie rurociągów przed korozją, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 9, 2013, str. 371-375.

Haziak, T; Czaplicka-Kotas, A; Ślusarczyk, Z; Szalińska, E, Przestrzenne zmiany stężeń cynku w osadach dennych Zbiornika Czorsztyńskiego, „Inżynieria i Ochrona Środowiska”, t. 16, z. 1, 2013, str. 57-68.

Haziak, T.; Czaplicka-Kotas, A.; Ślusarczyk, Z.; Szalińska, E., Przestrzenne zmiany stężeń cynku w osadach dennych Zbiornika Czorsztyńskiego, „Inżynieria i Ochrona Środowiska ”, t. 16, z. 1, 2013, str. 57-68, ISSN: 1505-3695.

Iwanejko, R.; Bajer, J., Teoretyczne podstawy prognozowania uszkadzalności sieci wodociągowej, „Czasopismo Techniczne”, t. 2-S/2012, z. 23, 2013, str. 127-138, ISSN: 0011-4561.

Jagoda, A.; Żukowski, W.; Dąbrowska, B., Presence of caffeine in the Rudawa River and its tributaries , „Proceedings of ECOpole ”, t. 7, 2013, str. 87-91.

Jagoda, A.; Żukowski, W.; Dąbrowska, B., Usuwanie kofeiny podczas procesu uzdatniania wody, „Przemysł Chemiczny”, t. 92, z. 5, 2013, str. 843-846.

Jaworska, M.; Sikora, E.; Zielina, M.; Ogonowski, J., Studies on the formation of O/W nano-emulsions, by low-energy emulsification method, suitable for cosmeceutical applications. , „Acta Biochimica Polonica ”, t. 60, z. 4, 2013, str. 779-782.

Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej, Opłaty za odprowadzenie wód opadowych - potrzeby i możliwości, „Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska”, t. 15, 2013, str. 1143-1152, ISSN: 1506-218X.

Mikosz, J, Symulacja komputerowa w oczyszczaniu ścieków - czy naprawdę jej potrzebujemy?, „Technologia Wody”, t. 31, z. 11, 2013, str. 12-17, ISSN: 2080-1467.

Mikosz, J., Wastewater management in small communities in Poland, „Desalination and Water Treatment”, t. 51, z. 10-12, 2013, str. 2461-2466, ISSN: 1944-3994.

Mucha, Z.; Gosek, K., Wstępne doświadczenia z eksploatacji zmodernizowanej małej oczyszczalni ścieków z filtrem żwirowym, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich ”, z. 3/1, 2013, str. 19-26.

Mucha, Z.; Mikosz, J., Usuwanie azotu ze ścieków w małej oczyszczalni. Zastosowanie symulacji komputerowej do wyboru strategii eksploatacyjnej, „Rynek Instalacyjny”, t. 5, 2013, str. 32-35.

Polus, M., Zastosowanie RT-PCR do detekcji pasożytniczych pierwotniaków jelitowych w wodach powierzchniowych w Krakowie, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, 2013.

Postawa, A; d'Obyrn, K, Zmiany warunków zasilania wycieku WVI-32 w Kopalni Soli Wieliczka w świetle wieloletnich badań izotopowych, „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, t. 456, z. XIV/2, 2013, str. 465-469, ISSN: 0867-6143.

Pulit, J; Banach, B.; Zielina, M.; Laskowska, B.; Kurleto, K., Raspberry Extract as Both a Stabilizer and a Reducing Agent in Environmentally Friendly Process of Receiving Colloidal Silver, „Journal of Nanomaterials”, t. 2013, z. Article ID 563826, 2013, str. 12.

Szalinska, E.; Grgicak-Mannion, A.; Haffner, G.D.; Drouillard, K.G., Assessment of decadal changes in sediment contamination in a large connecting channel (Detroit River, North America), „Chemosphere”, t. 99, 2013, str. 1773-1781.

Szalinska, E.; Smolicka, A.; Dominik, J., Discrete and time-integrated sampling for chromium load calculations in a watershed with an impoundment reservoir at an exceptionally low water level, „Environmental Science and Pollution Research”, t. 20, z. 6, 2013, str. 4059-4066.

Ściężor, T., A new astronomical method for determining the brightness of the night sky and its application to study long-term changes in the level of light pollution., „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, t. 435, z. 1, 2013, str. 303-310, ISSN: 0035-8711.

Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Wątpliwości co do ochrony rur żeliwnych przez cynkowanie, „Instal”, z. 10, 2013, str. 66-71.

Zymon, W, Analiza stosowanych systemów napowietrzaniawody w uzdatnianiu wody., „Technologia Wody”, z. 12, 2013, str. 26-29, ISSN: 2080-1467.

W roku 2012

Anielak, A.M.; Kaczmarek, F., Osad nadmierny jako alternatywne źródło węgla w biologicznych procesach oczyszczania ścieków komunalnych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. LXXXVI, z. 1, 2012, str. 17-21, ISSN: 0016-5352.

Baczynski, T; Pleissner, D; Krylow, M, Bioremediation of chlorinated pesticides in field-contaminated soils and Tenax solid-phase extraction as a predictor of its effectiveness, „Clean Soil Air Water”, t. 40, z. 8, 2012, str. 864-869, ISSN: 1863-0650.

Baczyński, T, Influence of process parameters on anaerobic biodegradation of DDT in contaminated soil. Preliminary lab scale study. Part I. Surfactant and initial contamination level., „Environment Protection Engineering ”, t. 38, z. 4, 2012, str. 113-125, ISSN: 0324-8828.

Bajer, J., Model funkcjonowania wodociągowych agregatów pompowych jako podstawa do przeprowadzania eksploatacyjnych badań ich niezawodności, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 2012, z. 10, 2012, str. 404-407, ISSN: 0016-5352.

Bajer, J.; Iwanejko, R., Zasady prowadzenia eksploatacyjnych badań niezawodności agregatów pompowych, „GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA”, t. 2012, z. 10, 2012, str. 407-410.

Bajer, J.; Iwanejko, R., Zasady prowadzenia eksploatacyjnych badań niezawodności agregatów pompowych, „GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA”, t. 2012, z. 10, 2012, str. 407-410, ISSN: 0016-5352.

Bajer, J.; Iwanejko, R., Zasady prowadzenia eksploatacyjnych badań niezawodności wodociągowych agregatów pompowych, „Gaz, Woda i technika sanitarna”, t. 2012, z. 10, 2012, str. 407-410.

Bąk, J.; Dąbrowski, W., Wpływ materiałów kontaktujących się z wodą wodociągową na rozwój mikroorganizmów w systemie zaopatrzenia w wodę, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 10, 2012, str. 411-412.

Bielski, Andrzej, Adwekcyjny transport zanieczyszczeń w rzece z uwzględnieniem dyfuzji dwukierunkowej w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku przepływu, „Ochrona Środowiska”, t. 2, z. 34, 2012, str. 19-24.

Bielski, Andrzej, Modeling of substance transport in water courses in unsteady states, „Environment Protection Engineering”, t. 38, z. 3, 2012, str. 159-173, ISSN: 0324-8828.

Czaplicka-Kotas, A.; Ślusarczyk, Z.; Pięta, M.; Szostak, A., Analiza zależności między wskaźnikami jakości wody w Jeziorze Goczałkowickim w aspekcie zakwitów fitoplanktonu, „Ochrona Środowiska”, t. 34, z. 1, 2012, str. 21-27, ISSN: 1230-6169.

Czaplicka-Kotas, A.; Ślusarczyk, Z.; Pięta, M.; Szostak, A., Biogeny w wodach dopływających do Zbiornika Goczałkowice, „Gospodarka wodna”, t. 2012, z. 10, 2012, str. 428-434, ISSN: 0017-2448.

d'Obyrn, K, The analisys of destructive water infiltration into the Wieliczka Salt Mine – a unique UNESCO site, „Geological Quarterly”, t. 56, z. 1, 2012, str. 85-94, ISSN: 1641-7291.

d'Obyrn, K, The stabilization of the rock mass of the Wieliczka Salt Mine through the backfilling of the Witos Chamber with the use of injection methods, „Archives of Mining Sciences”, t. 57, z. 1, 2012, str. 93-105, ISSN: 0860-7001.

d'Obyrn, K; Brudnik, K, Ograniczenie zagrożenia wodnego poprzez stabilizację górotworu w centralnym rejonie Kopalni „Wieliczka”, „Górnictwo i Geologia”, t. 7, z. 4, 2012, str. 59-69, ISSN: 1896-3145.

d'Obyrn, K; Przybyło, J, Problemy hydrogeologiczne i geotechniczne związane z zawodnieniem zabytkowych szybów kopalni soli Wieliczka na przykładzie szybu Górsko, „Geology, Geophysics & Environment”, t. 38, z. 1, 2012, str. 23-34, ISSN: 0138-0974.

d'Obyrn, K; Stecka, J, Taras Wodny Gór Wschodnich – najstarszy wyciek w Kopalni Soli „Wieliczka”, „Geology, Geophysics & Environment”, t. 38, z. 1, 2012, str. 35-49, ISSN: 0138-0974.

d'Obyrn, K.; Morydz, K., Zabezpieczenie przeciwpożarowe podziemnych wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka”, „Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie”, z. 2, 2012, ISSN: 2081-4224.

d'Obyrn, Kajetan; Wiewiórka, Wiesław, Selection of backfilling technology works in the Ksawer chambers complex of the Wieliczka Salt Mine, „Journal of Minning and Geoengineering”, t. 36, z. 1, 2012, str. 107-115, ISSN: 1732-6702.

Dąbrowski, W., Czy pić wodę z kranu – poprawa, jakości wody pitnej w ostatniej dekadzie, „BMP Ochrona środowiska”, z. 6, 2012, str. 66-69.

Dąbrowski, W., Jak nowa norma zmienia projektowanie kanalizacji? , „BMP Ochrona środowiska”, z. 5, 2012, str. 24-29.

Dąbrowski, W., Ochrona zasobów wodnych poprzez dokładność pomiaru ilościowego ścieków, „Instal ”, z. 2, 2012, str. 56-58.

Dąbrowski, W., Recenzja książki A.Kuliczkowskiego, E.Kuliczkowskiej, A.zwierzchowskiej, D.Zwierzchowskiego, P.Dańczuka, U.Kubickiej, P.Kuliczkowskiego, i J.Lisowskiej: Technologie bezwykopowe w inzynierii środowiska, „Forum Eksploatatora”, z. 2, 2012, str. 92-93.

Dąbrowski, W., Recenzja książki Andrzeja Kotowskiego” Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów, „Forum Eksploatatora”, z. 1, 2012, str. 88-89.

Dąbrowski, W., Rura pod mikroskopem, „BMP Ochrona Środowiska, 2012,3-4”, 2012, str. 41-45.

Dąbrowski, W., Wody deszczowe sąsiada, część III, Trudności na drodze do państwa prawa, „Instal”, z. 1, 2012.

Dąbrowski, W.; Bąk, J., Możliwości alternatywnych pomiarów natężenia przepływu w kanalizacji sposobem na obniżenie kosztów monitoringu systemów odprowadzania ścieków, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 10, 2012, str. 427-429.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Pierwsze kroki w kierunku wymiarowania stacji filtrów o skokowo zmiennej wydajności , „Technologia Wody”, t. 3, 2012, str. 30-37.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Intensyfikowanie procesów produkcji wody bezpiecznej mikrobiologicznie, „Instal”, z. 6, 2012, str. 37-41.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Intensyfikowanie procesów produkcji wody bezpiecznej mikrobiologicznie , „Instal”, t. 6, 2012, str. 37-41.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Pierwsze kroki w kierunku wymiarowania stacji filtrów o skokowo zmiennej wydajności , „Technologia Wody”, z. 5, 2012, str. 30-37.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Przewidywany wpływ zmian klimatu na dysfunkcję systemów odprowadzania ścieków, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 1, 2012, str. 17-20.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Przewidywany wpływ zmian klimatu na dysfunkcję systemów odprowadzania ścieków , „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 1, 2012, str. 17-20.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Uzdatnianie wody pod względem zagrożeń pierwotniakami, „Instal”, z. 3, 2012, str. 60-64.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Uzdatnianie wody pod względem zagrożeń pierwotniakami , „Instal”, t. 3, 2012, str. 60-64.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Wstęp do filtracji o zmiennej prędkości, „Technologia Wody”, z. 1, 2012, str. 16-21.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Wstęp do filtracji o zmiennej prędkości , „Technologia Wody”, t. 1, 2012, str. 16-21.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B.; Głód, K., Oczyszczanie ścieków a ocieplenie klimatu, „Ochrona Środowiska BMP”, z. 1, 2012, str. 60-64.

Dąbrowski, W.; Polak, U., Improvements in flow measurements by flumes, technical note,, „ J. Hydraul. Eng., ASCE, 2012”, z. 138(8), 2012, str. 752-756.

Dębkowski, R; d'Obyrn, K; Szpak, M, Techniki zabezpieczenia wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” na przykładzie Trasy Górniczej, „Przegląd Górniczy”, z. 7, 2012, str. 81-87, ISSN: 0033-216X.

Gonera, M; Bukowski, K; d'Obyrn, K; Wiewiórka, J, Foraminifera in slump deposits of the Badenian (Middle Miocene) Green Stratified Salt in Wieliczka, Poland, „Geological Quarterly”, t. 56, z. 4, 2012, str. 869-880, ISSN: 1641-7291.

INDAH, Shinta; TANAKA, Hirotaka; LI, Fusheng; HIROOKA, Kayako; ZIELINA, Michal, Behaviour of Somatic and F-specific Coliphages in Slow Sand Filter, „Journal of Water and Environment Technology”, t. 10, z. 1, 2012, str. 69-78.

Iwanejko, R.; Bajer, J., Wybrane matematyczne metody wspomagające decyzje związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej, „Czasopismo Techniczne”, t. 109, z. 23, 2012, str. 139-148, ISSN: 0011-4561.

Iwanejko, R.; Bajer, J., Wybrane modele oceny i prognozowania uszkadzalności sieci wodociągowej, „GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA”, t. 2012, z. 10, 2012, str. 429-423.

Iwanejko, R.; Bajer, J., Wybrane modele oceny i prognozowania uszkadzalności sieci wodociągowej, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 2012, z. 10, 2012, str. 429-432, ISSN: 0016-5352.

Iwanejko, R.; Bajer, J., Wybrane modele oceny i prognozowania uszkadzalności sieci wodociągowej, GWITS nr 10/2012, str. 429-432, ISNN: , „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 2012, z. 10, 2012, str. 429-432, ISSN: 0016-5352.

Iwanejko, R.; Bajer, J., Zastosowanie matematycznych modeli prognozowania uszkadzalności sieci wodociągowej na przykładzie Krakowa, „Czasopismo Techniczne”, t. 109, z. 23, 2012, str. 139-148, ISSN: 0011-4561.

Klojzy-Kaczmarczyk, B; d'Obyrn, K; Mazurek, J, Analysis of long-term changes in water chemistry of the Malinówka stream in the region of potential municipal landfill impact on Barycz salt deposit post-mining sites, „Polish Journal of Environmental Studies”, t. 21, z. 5A, 2012, str. 180-185, ISSN: 1230-1485.

Kokot, B; d'Obyrn, K; Kucharz, J, Rewitalizacja nadszybia szybu "Górsko" w kopalni soli "Wieliczka", „Ochrona Zabytków”, t. LXV, z. 3-4, 2012, str. 37-42, ISSN: 0029-8247.

Mikosz, J., Oczyszczalnia w komputerze, „Przemysł Zarządzanie Środowisko”, z. I-III, 2012, str. 100-101.

Mucha, Z; Iwanejko, R, Zastosowanie metody AHP do wyboru systemu usuwania i oczyszczania ścieków z małej jednostki osadniczej , „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 10, 2012, str. 444-447.

Mucha, Z; Mikosz, J; Generowicz, A, Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru technologi w małych oczyszczalniach ścieków, „Czasopismo Techniczne”, t. 1-Ś, 2012.

Mucha, Z; Wójcik, W, Koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków z reaktorami SBR na terenach wiejskich, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 10, 2012, str. 447-449.

Mucha, Z.; Iwanejko, R., Zastosowanie metody AHP do wyboru systemu usuwania i oczyszczania ścieków z małej jednostki osadniczej, „GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA”, t. 2012, z. 10, 2012, str. 444-447.

Polus, M., Wykrywanie pierwotniaków z rodzajów Cryptosporidium, Giardia i Toxoplasma w próbkach wody powierzchniowej i uzdatnionej metodą multipleks-PCR, „Monografia PAN”, t. 99, z. 1, 2012, str. 175-186.

Polus, M.; Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Challenges in Pathogen Detection in Waste Water, AWE International, „AWE International”, t. 2012, z. 29, 2012, str. 33-39.

Polus, M.; Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Waste water treatment – Challenges in pathogen detection in waste water, „AWE International”, t. 2012, z. 29, 2012, str. 33-39.

Ściężor, T.; Kubala, M., Wpływ chmur niskich i wysokich na bliskie i dalekie zanieczyszczenie świetlne, „Czasopismo Techniczne 2-Ś”, t. 109, z. 23, 2012, str. 253-260, ISSN: 1897-6336.

Ściężor, T.; Kubala, M.; Kaszowski, W., Light Pollution of the Mountain Areas in Poland, „Archives of Environmental Protection”, t. 38, z. 4, 2012, str. 59-69, ISSN: 2083-4772.

Ślusarczyk, Z.; Czaplicka-Kotas, A., Wpływ powodzi w 2010 roku na jakość wód Zbiornika Goczałkowice, „Czasopismo Techniczne PK”, t. Ś-2/2012, z. 2, 2012, str. 279-290, ISSN: 1897-6336.

Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Mikroskop elektronowy - narzędzie do oceny jakości rur żeliwnych i powłok ochronnych., „INSTAL”, z. 7-8, 2012, str. 38-41, ISSN: 1640-8160.

Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Mikroskop elektronowy – narzędzie do oceny jakości rur żeliwnych i powłok ochronnych, „Instal, 2012, 7-8”, 2012, str. 38-41.

Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Wpływ wad zgrzeiny na przyspieszoną korozję rur stalowych w instalacjach ciepłej wody, „Technologia wody”, 2012, ISSN: 2080-1467.

Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Wpływ wad zgrzeiny na przyśpieszoną korozję rur stalowych w instalacjach ciepłej wody, „Technologia Wody”, z. 6, 2012, str. 28-30.

Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych – część I – Struktura wykładziny z zaprawy cementowej, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, 2012, str. 154-159.

Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych – część II - Zabezpieczenia zewnętrzne oparte na cynkowaniu, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna ”, t. 2012, z. 5, 2012, str. 206, ISSN: 0016-5352.

Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych - część I - Struktura wykładziny z zaprawy cementowej., „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 4, 2012, str. 154-159, ISSN: 0016-5352.

Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Zastosowanie mikroskopii elektronowej do badania rur żeliwnych - część II - Zabezpieczenia zewnętrzne oparte na cynkowaniu., „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 5, 2012, str. 206-211, ISSN: 0016-5352.

Żaba, T.; Bajer, J.; Iwanejko, R., Analiza awaryjności sieci wodociągowej Krakowa, „GAZ, WODA I TECHYNIKA SANITARNA”, t. 2012, z. 10, 2012, str. 473-475.

Żaba, T.; Bajer, J.; Iwanejko, R., Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta Krakowa, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 2012, z. 10, 2012, str. 407-410, ISSN: 0016-5352.

Żaba, T.; Iwanejko, R.; Bajer, J., Wybrane zagadnienia monitoringu krakowskich wodociągów, „INSTAL”, t. 2012, z. 12, 2012, str. 80-83, ISSN: 1640-8160.

Żaba, T.; Iwanejko, R.; Bajer, J., Wybrane zagadnienia monitoringu krakowskich wodociągów, „INSTAL”, z. 10, 2012, str. 80-83, ISSN: 1640-8160.

W roku 2011

Anielak, A.M., Fluorowanie wody i fluoroza, „Technologia Wody”, t. 2011, z. 6, 2011, str. 17-19, ISSN: 2080-1467.

Anielak, A.M.; Grzegorczuk-Nowacka, Milena, Significance of Zeta Potential in the Adsorption of Fulvic Acid on Aluminium Oxide and Activated Carbon, „Polish Journal Environmental Studies”, t. 20, z. 6, 2011, str. 1381-1386.

Anielak, A.M.; Kałek, K.; Kaczmarek, F.; Sikora, A., Symultaniczne oczyszczanie ścieków komunalnych naturalnymi zeolitami, „Forum Eksploatatora”, t. 54, z. 3, 2011.

Anielak, A.M.; Schmidt, R., Sorption of Lead and Cadmium Cations on Natural and Manganese-Modified Zeolite, „Polish Journal of Environmental Stud.”, t. 20, z. 1, 2011, str. 43-48.

Anielak(2), A.M.; Grzegorczuk-Nowacka(1), M, Wpływ jonów żelaza na adsorpcję kwasów fulwowych na węglu aktywnym, „Inżynieria Ekologiczna”, t. 2011, z. 24, 2011, str. 205-214, ISSN: 2081-139X.

Bajer, J., Wpływ parametrów niezawodności elementów pompowni na jej wskaźniki niezawodności , „Miesięcznik Instal”, t. 11(323), 2011, str. 63-68, ISSN: 1640-8160.

Balcerzak, Wojciech, „Modeling of nutrient conversions in dam reservoirs as a tool for water quality protection strategy” , „Polish Journal of Environmental Study”, t. 20, z. 4A, 2011, str. 7-11.

Balcerzak, Wojciech; Rybicki, Stanisław, Ocena stopnia zagrożenia wody eutrofizacją na przykładzie zbiornika zaporowego w Świnnej Porębie, „Ochrona Środowiska ”, z. 4, 2011, str. 67-69.

Balcerzak, Wojciech; Rybicki, Stanisław, Pilot scale experiment on surface water treatment sequence including ozonation and adsorption processes, „Journal of Water Supply : Research and technology – AQUA ”, z. 60.7, , 2011, str. 459-467.

Bielski, Andrzej, Modelling of substance transport in the water course considering mass transfer rate between phases in unsteady states, Part II: Mass transport during absorption and adsorption processes , „Environment Protection Engineering”, t. 37, z. 4, 2011, str. 71-89, ISSN: 0324-8828.

Bielski, Andrzej, Modelling of substance transport in water courses considering mass transfer rates between phases in unsteady states, Part I: Mass transfer process for periodic and aperiodic changes of concentration , „Environment Protection Engineering”, t. 37, z. 2, 2011, str. 35-51, ISSN: 0324-8828.

d'Obyrn, K; Brudnik, K, Wyniki monitoringu hydrogeologicznego w Kopalni Soli „Wieliczka” po zamknięciu dopływu wody w poprzeczni Mina na poz. IV, „Przegląd Górniczy”, z. 6, 2011, str. 90-96, ISSN: 0033-216X.

d'Obyrn, K; Hydzik - Wiśniewska, J, Wpływ zmienności warunków geologiczno – górniczych na stan techniczny wyrobisk na przykładzie zespołu komór Ksawer w Kopalni Soli „Wieliczka”, „Przegląd Górniczy”, z. 12, 2011, str. 84-91, ISSN: 0033-216X.

d'Obyrn, K., Możliwości zabezpieczenia komór Jakubowice w Kopalni Soli "Wieliczka", „Górnictwo i Geoinżynieria”, t. 35, z. 2, 2011, str. 171-182, ISSN: 1732-6702.

d'Obyrn, K.; Stecka, J., Ograniczenie zagrożenia wodnego w zachodniej części Kopalni Soli "Wieliczka" metodą tamowania dopływów, „Geologia”, t. 37, z. 2, 2011, str. 269-282, ISSN: 0138-0974.

d'Obyrn, Kajetan, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w praktyce Kopalni Soli „Wieliczka”, „Przegląd Górniczy”, z. 10, 2011, str. 66-71, ISSN: 0033-216X.

Dąbrowska, B.; Dąbrowski, W., O potrzebie rozdziału roztworów z czyszczenia membran w ZUW od odstojników wód popłucznych, „Instal”, t. 2011, z. 2, 2011, str. 54-56.

Dąbrowski, W, Wpływ zmian temperatury w przewodach wodociągowych na równowagę węglanową, „Instal”, z. 6, 2011, str. 48-50.

Dąbrowski, W., Co w rurze piszczy? Czyli zagrożenia chemiczne i mikrobiologiczne dla wody wodociągowej, „BMP Ochrona Środowiska”, z. 3-4, 2011, str. 34-39.

Dąbrowski, W., Długości odcinków przewodów wodociągowych poddanych jednorazowo cementyzacji,a jakoś wody, „Instal”, z. 5, 2011, str. 38-41.

Dąbrowski, W., Projektowanie kanalizacji w oparciu o naprężenia ścinające na granicy kanał - ścieki, „Instal”, t. 2011, z. 4, 2011, str. 38-41.

Dąbrowski, W., Wody deszczowe sąsiada, część I, Najlepsza praktyka zarządzania, „Instal ”, z. 11, 2011, str. 48-51.

Dąbrowski, W., Wody deszczowe sąsiada, część II, Nasze teoretyczne uprawnienia, „Instal ”, z. 12, 2011.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., O potrzebie rozdziału roztworów z czyszczenia membran w ZUW od odstojników wód popłucznych , „Instal”, t. 2, 2011, str. 54-56, ISSN: 1640-8160.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Pierwotniaki w wodzie pitnej, „BMP Ochrona Środowiska”, z. 6, 2011, str. 60-63.

Dąbrowski, W.; Głód, K., Cementowanie rurociągów, „Chemia Przemysłowa”, z. 4, 2011, str. 40-43.

Dąbrowski, W.; Głód, K., Sporny bilans – atlas rozbiorów sekundowych wody, „Wodociągi, Kanalizacja”, 2011, str. 24-27.

Dąbrowski, Wojciech, Rational operation of Variable Declining Rate Filters, „Environment Protection Engineering”, t. 37, z. 4, 2011.

Gaska, K; Generowicz, A; Gądek, W, GIS dla środowiska , „Ecomanager - przemysł, biznes, środowisko”, t. 6, 2011, str. 39-41, ISSN: 2080-511X.

Generowicz, A; Kowalski, Z; Kulczycka, J, Planning of waste management systems in urban area using multi-criteria analysis, „Journal of Environmental Protection”, t. 2, 2011, str. 736-743.

Generowicz, A; Kowalski, Z; Kulczycka, J; Banach, M, Ocena rozwiązań technologicznych w gospodarce odpadami komunalnymi z wykorzystaniem wskaźników jakości technologicznej i analizy wielokryterialnej, „Przemysł Chemiczny”, t. 90/5, 2011, str. 747-753, ISSN: 0033-2496.

Generowicz, A; Kowalski, Z; Kulczycka, J; Makara, A, Multi-criteria Analysis for Optimization of Sodium Chromate Production from Chromic Waste, „CLEAN - Soil, Air, Water ”, t. 39, z. 7, 2011, str. 688-696, ISSN: 1863-0669.

Generowicz, A; Kulczycka, J; Kowalski, Z; Banach, M, Assessment of waste management technology using BATNEEC options, technology quality method and multi-criteria analysis, „Journal of Environmental Management”, t. 92, z. 4, 2011, str. 1314-1320.

Generowicz, A; Kulczycka, J; Kowalski, Z; Makara, A, Metodyka wyboru lokalizacji spalarni odpadów na przykładzie miasta Krakowa, „Przemysł Chemiczny ”, t. 90/5, 2011, str. 753-759, ISSN: 0033-2496.

Generowicz, A., Assessment of waste management technology using BATNEEC options, technology quality method and multi-criteria analysis, „Journal of Environmental Management”, t. volume 92, 2011.

Iwanejko, R.; Bajer, J., Metoda szacowania ryzyka związanego z czasem usuwania awarii sieci wodociągowej w zastosowaniu, „Czasopismo techniczne, Seria: Inżynieria Środowiska, Politechnika Krakowska”, t. 1, 2011.

Iwanejko, R.; Bajer, J., Ryzyko związane z czasem usuwania awarii sieci wodociągowej – podstawy teoretyczne, „Czasopismo techniczne, seria: Inżynieria Środowiska”, t. 1, 2011.

Jagoda, A.; Żukowski, W.; Dąbrowska, B., Content available remote Kofeina w rzekach Krakowa , „Czasopismo Techniczne. Środowisko ”, t. 108, z. 2-Ś, 2011, str. 99-108.

Jaworska, G.; Bernaś, E., Effect of pretreatments and storage on the amino acid content of canned mushrooms., „Journal of Food Processing and Preservation”, t. 35, z. 6, 2011.

Jaworska, G.; Bernaś, E.; Biernacka, A., Effect of pretreatments and storage on the amino acid content of canned mushrooms., „Journal of Food Processing and Preservation”, t. 35, z. 6, 2011.

Kowalski, Z; Generowicz, A; Makara, A; Banach, M, Ocena technologii produkcji kwasu fosforowego metodami opcji BATNEEC i analizy wielokryterialnej, „Przemysł Chemiczny ”, t. 90/5, 2011, str. 853-857, ISSN: 0033-2496.

Kulesza, L; Generowicz, A, Zysk energetyczny ze spalania odpadów komunalnych na przykładzie Krakowa , „Gaz, Woda i Technika Sanitarna ”, t. 3, 2011, str. 116-119, ISSN: 0016-5352.

Niedziołek, M.; Dąbrowski, W.; Żaba, T.; Micajah M.Garity, ; Głód, K., Charakterystyka awarii rurociągów tranzytowych na przykładzie przewodów biegnących z ujęcia w Dobczycach do Krakowa, „Czasopismo Techniczne”, t. 1-Ś, z. 108, 2011, str. 147-160.

Niedziołek, M.; McGarity, M.; Dąbrowski, W., Propozycja sposobu określania wskaźnika gotowości prostych podsystemów zaopatrzenia w wodę, „Gaz,Woda i Technika Sanitarna, ”, z. 6, 2011.

Niedziołek, M.; Zimoch, I.; Dąbrowski, W.; Żaba, T.; McGarity, M., Wpływ wysadzinowości gruntów na awaryjność przewodów wodociągowych, „Czasopismo Techniczne”, t. 1-Ś, z. 108, 2011, str. 161-168.

Pięta, M.; Czaplicka-Kotas, A.; Ślusarczyk, Z.; Szostak, A., Zmiany trofii wód Zbiornika Goczałkowice w latach 1956-2009, „Gospodarka Wodna”, t. 2011, z. 7, 2011, str. 278-284, ISSN: 0017-2448.

Polus, M.; Kocwa-Haluch, H., Analiza obecności Cryptosporidium sp. w ściekach komunalnych metodą RFLP-PCR, „Czasopismo Techniczne”, t. 6, 2011, str. 163-173.

Polus, M.; Kocwa-Haluch, R., Identification of Cryptosporidium sp. oocysts in water by modified immunomagnetic separation and RFLP-PCR, „ Monografia Politechniki Sztokholmskiej”, t. 17, 2011.

Schmidt, R.; Anielak, A.M., Usuwanie Cu(II) i Ni(II) na modyfikowanym klinoptylolicie, „Przemysł Chemiczny”, t. 90, z. 4, 2011.

Szalińska, E; Drouillard, KG; Anderson, E; Haffner, D, Factors influencing contaminant distribution in the Huron-Erie Corridor sediments, „Journal of Great Lakes Research”, t. 37(1), 2011, str. 132-139.

Szarek-Gwiazda, E.; Czaplicka-Kotas, A.; Szalińska, E., Background Concentrations of Nickel in the Sediments of the Carpathian Dam Reservoirs (Southern Poland), „Clean – Soil, Air, Water”, t. 39, z. 4, 2011, str. 368-375.

Ściężor, T.; Kubala, M., Zanieczyszczenie świetlne w otoczeniu wybranych zbiorników retencyjnych Małopolski, „Czasopismo Techniczne - Środowisko”, t. 108, z. 6, 2011, str. 235-245, ISSN: 0011-4561.

Trojanowicz, K; Wójcik, W; Styka, W; Baczynski, T, Evaluation of a novel control method on biofilm parameters in an aerated submerged fixed-bed biofilm reactor, „CLEAN-SOIL AIR WATER ”, t. 39, z. 1, 2011, str. 7-12.

Zielina, M., Particle Shapes in the Drinking Water Filtration Process, „CLEAN – Soil, Air, Water”, t. 39, z. 11, 2011, str. 941-946.

Zielina, M.; Dąbrowski, W., Impact of fluctuable raw water quality on VDR filter plants operation, „Environmental Protection Engineering”, t. 37, z. 2, 2011.

Zielina, M.; Dąbrowski, W., Impact of raw water quality on operation on variable declining rate filter plants, „Environmental Protection Engineering”, z. 2, 2011, str. 133-140.

W roku 2010

Anielak, A.M.; Sikora, A., Koagulacja kwasów fulwowych w procesie oczyszczania wody powierzchniowej, „Technologia Wody”, t. 4, z. 6, 2010.

Baczynski, TP, Bioremediacja gruntów zanieczyszczonych pestycydami chlorowanymi. Przegląd technologii zastosowanych w pełnej skali, „PRZEMYSŁ CHEMICZNY ”, t. 89, z. 1, 2010, str. 61-65.

Baczynski, TP; Pleissner, D, Bioremediation of chlorinated pesticide-contaminated soil using anaerobic sludges and surfactant addition, „JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES”, t. 45, z. 1, 2010, str. 82-88.

Baczynski, TP; Pleissner, D; Grotenhuis, T, Anaerobic biodegradation of organochlorine pesticides in contaminated soil - Significance of temperature and availability, „CHEMOSPHERE”, t. 78, z. 1, 2010, str. 22-28.

Baczyński, T, Przegląd metod służących wyznaczaniu frakcji ChZT w ściekach, „GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA”, t. 84, z. 10, 2010, str. 29-35.

Brudnik, K.; Czop, M.; Motyka, J.; d'Obyrn, K.; Rogoż, M.; Witczak, S., The complex hydrogeology of the unique Wieliczka salt mine, „Przegląd Geologiczny”, t. 58, z. 9/1, 2010, str. 787-796, ISSN: 0033-2151.

Czaplicka-Kotas, A.; Ślusarczyk, Z.; Zagajska, J.; Szostak, A., Analiza zmian zawartości jonów wybranych metali ciężkich w wodzie Jeziora Goczałkowickiego w latach 1994-2007, „Ochrona środowiska”, t. 32, z. 4, 2010, str. 51-56, ISSN: 1230-616.

Czaplicka-Kotas, A.; Zagajska, J.; Ślusarczyk, Z.; Szostak, A., Metale ciężkie w wodach dopływających do Zbiornika Goczałkowice w latach 2000-2007, „Gospodarka Wodna”, z. 12, 2010, str. 499-502, ISSN: 0017-244.

d'Obyrn, K., Kontrola stanu zagrożenia wodnego w roku 2009 w Kopalni Soli "Wieliczka", „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”, z. 10, 2010, str. 16-20.

d'Obyrn, K., Likwidacja pustek poeksploatacyjnych w otworowej kopalni soli, jako metoda ochrony powierzchni terenu, „Przegląd Górniczy”, z. 10, 2010, str. 67-72, ISSN: 0033-216X.

d'Obyrn, K.; Przybyło, J., Rozpoznanie geologiczne złoża soli kamiennej "Wieliczka" do 1945 roku, „Przegląd Górniczy”, z. 3-4, 2010, str. 110-121, ISSN: 0033-216X.

d'Obyrn, K.; Przybyło, J.; Wiewiórka, W., Budowa geologiczna i techniki eksploatacji złoża w wyrobiskach nowej trasy specjalistycznej w Kopalni Soli "Wieliczka", „Geologia Kwartalnik AGH”, t. 36, z. 3, 2010, str. 287-311, ISSN: 0138-0974.

Dąbrowski, W, Czy stężenie siarczanów ma istotny wpływ na korozję siarczanową, część II – Rzeczywisty przykład obliczeniowy, , „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 12, 2010, str. 34-38.

Dąbrowski, W, Usuwanie rtęci w gabinetach dentystycznych, „BMP Ochrona Środowiska”, z. 1, 2010, str. 33-38.

Dąbrowski, W; Buchta, R; Dąbrowska, B, Calcium carbonate equilibria in water supply systems, „Environmental Protection Engineering”, t. 36, z. 2, 2010, str. 75-94.

Dąbrowski, W; Dąbrowska, B, Nierozwiązany problem ścieków szpitalnych, „Instal”, z. 12, 2010, str. 58.

Dąbrowski, W; Jasik, H, Obliczenia rynien okapowych, „Instal”, z. 10, 2010, str. 42-44.

Dąbrowski, W; Jasik, H; Gryszówka, M; Szeliga, T, Wartości wyjściowe do obliczeń dachów z rynnami okapowymi, „Instal”, z. 9, 2010.

Dąbrowski, W; Niedziołek, M, Niektóre przesłanki wyboru materiałów na rurociągi, „Forum Eksploatatora ”, t. 47, z. 2, 2010, str. 30-33.

Dąbrowski, W; Piątkiewicz, D, Naprężenia ścinające na powierzchni ziaren piaskuw czasie filtracji pospiesznej wody, „Instal”, z. 6, 2010, str. 49-52.

Dąbrowski, W; Teufel, M; Woźniak, R, Ultradźwiękowe technikipomiarowe stosowane w monitoringu kanalizacji, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 2, 2010, str. 29-35.

Dąbrowski, W., Czy stężenie siarczanów ma istotny wpływ na korozję siarczanową ?, część I– podstawy prognozowania, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 11, 2010, str. 25-27.

Dąbrowski, W.; Buchta, R.; Dąbrowska, B.; Mackie, I.R., Calcium carbonate equilibria in water supply systems, „Environmental Protection Engineering”, t. 36, z. 2, 2010, str. 75-94, ISSN: 03248828.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Nierozwiązany problem ścieków szpitalnych, „Instal”, t. 2010, z. 12, 2010, str. 58-60, ISSN: 16408160.

Generowicz, A; Olek, M, Assessment of the loss of mass, organic substance and combustible elements in the waste biodegradation process , „Polish Journal of Chemical Technology”, t. 12, z. 2/2010, 2010, str. 67-69, ISSN: 1509-8117.

Generowicz, A; Stalony-Dobrzański, F, Utrzymanie statusu uzdrowiska jako warunek zyskownego zarządzania Rabką, „Przegląd Komunalny ”, t. 225, z. 6, 2010, str. 28-32.

Jaworska, G.; Bernaś, E.; Biernacka, A.; Maciejaszek, I., Comparison of the texture of fresh and preserved Agaricus bisporus and Boletus edulis mushrooms., „International Journal of Food Science and Technology”, t. 45, z. 8, 2010, str. 1659-1665.

Molenda, R.; d'Obyrn, K.; Zięba, K., Wieliczka & Bochnia Miozane Salzlagerstatten in der Umgebung von Krakau, „Mineralien Welt”, t. 21, z. 6, 2010, str. 18-31.

Niedziolek, M; Dabrowski, W; Żaba, T, Zróżnicowanie awaryjności przewodów wodociąghowych na przykładzie miasta Krakowa, „Technologia Wody”, z. 5, 2010, str. 23-25.

Polus, M.; Kocwa-Haluch, R., Detection of Cryptosporidium so, in surface water: assessment of direct DNA isolation and nested-PCR, „Monografia PAN”, t. 64, 2010, str. 171-181.

Szalińska, E.; Dominik, J.; Vignati, D.; Bobrowski, A.; Baś, B., Seasonal transport pattern of chromium (III and VI) in a stream receiving wastewater from tanneries, „Applied Geochemistry”, t. 25, 2010, str. 116-122.

Szalińska, E.; Koperczak, A.; Czaplicka-Kotas, A., Badanie zawartości metali ciężkich w osadach dennych dopływów Jeziora Goczałkowickiego , „Ochrona środowiska”, t. 32, z. 1, 2010, str. 21-25, ISSN: 1230-616.

Ślusarczyk, Z.; Szalińska, E.; Miernik, P., Dane monitoringowe w bilansowaniu ładunku zawiesiny i chromu w zlewni zbiornika Czorsztyńskiego, „Inżynieria i Ochrona Środowiska”, t. 13, z. 3, 2010, str. 221-235, ISSN: 1505-3695.

Zielina, M.; Janusz, K., Zastosowanie programu komputerowego HYTRAN do ochrony systemu wodociągowego przed uderzeniami hydraulicznymi, „Gaz Woda i Technika Sanitarna”, t. 10, z. 01, 2010.

W roku 2009

Baczynski, T, Solid phase anaerobic bioremediation of soil from the "tomb" area contaminated with chlorinated pesticides, „ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION”, t. 35, z. 3, 2009, str. 123-133.

Balcerzak, W.; Rybicki, S.M., Monitoring of nutrients conversions in impounding reservoirs using multicriterial eutrophication models, „Polish Journal of Environmental Studies”, t. 18, z. 3A, 2009, str. 27-31.

Bąk, J., Kontaminacja wody wodociągowej ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia bakteriami z rodzaju Legionella, „Instal”, t. 2009, z. 5(296), 2009, str. 22-25.

Czaplicka-Kotas, A.; Lodowska, J.; Wilczok, A.; Ślusarczyk, Z., Changes of photosynthetic pigments concentration in the synchronous culture of Chlorella vulgaris as an indicator of water quality in Goczałkowice Reservoir, „Archives of Environmental Protection”, t. 35, z. 1, 2009, str. 65-73, ISSN: 0324-846.

Dąbrowski, W., Jak zarządzać sieciami wodociągowymi w aspekcie nakładów na odnowę? , „BMP Ochrona Środowiska”, z. 6, 2009, str. 22-25.

Dąbrowski, W., Monitorowanie ultradźwiękami, „BMP Ochrona Środowiska”, z. 1, 2009, str. 38-41.

Iwanejko, R, Accuracy of reliability measures of water supply sewage facilities, „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn”, t. 44, z. 1(57), 2009, str. 29-36, ISSN: 0137-5474.

Iwanejko, R., Klasyczne i nieklasyczne metody szacowania uszkadzalności sieci dystrybucji wody, „INSTAL”, t. 2009, z. 6, 2009, str. 58-61, ISSN: 1640-8160.

Iwanejko, R., Ocena dokładności miar niezawodnościowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, „Czasopismo Techniczne ”, t. 2009, z. 2-Ś, 2009, str. 27-40, ISSN: 1897-6336.

Iwanejko, R., Ocena dokłaności miar niezawodnosciowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Część I. Oceny wstępne, „Czasopismo Techniczne”, t. 2009, z. 2-Ś, 2009, str. 13-25, ISSN: 1897-6336.

Iwanejko, R.; Bajer, J., Determination of the optimum number of repair units for water distribution systems., „Archives of Civil Engineering”, t. LV, 1, 2009.

Korczak, P.; Dąbrowski, W., Sposób zamykania dopływu wody płucznej a długość filtrocykli, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 1, 2009, str. 25.

Kubala, M.; Ściężor, T.; Dworak, T. Z.; Kaszowski, W., Artificial Sky Glow in Cracow Agglomeration, „Polish Journal of Environmental Studies”, t. 18, z. 3A, 2009, str. 194-199, ISSN: 1230-1485.

Mucha, Z.; Mikosz, J., Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju, „Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej”, t. 2009, z. 2-Ś, 2009, str. 91-100, ISSN: 0011-4561.

Polus, M.; Kocwa-Haluch, R., Oznaczanie i identyfikacja Cryptosporidium w wodzie i ściekach za pomocą bezpośredniej izolacji DNA i RFLP PCR , „Monografia PAN”, t. 58, 2009, str. 225-234, ISSN: 978-83-89.

Trojanowicz, K; Styka, W; Baczynski, T, Experimental determination of kinetic parameters for heterotrophic microorganisms in biofilm under petrochemical wastewater conditions, „POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES ”, t. 18, z. 5, 2009, str. 913-921.

Trojanowicz, K; Styka, W; Baczyński, T, Doczyszczanie ścieków petrochemicznych w stale zanurzonym napowietrzanym złożu biologicznym (ASFBBR) - doświadczenia z badań w skali pilotowej, „GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA”, t. 83, z. 1, 2009, str. 25-30.

W roku 2008

Baczyński, T; Kryłów, M; Małachowska-Jutsz, A; Stobiecki, T, Efektywność różnych dodatków w bioremediacji gruntu skażonego chloroorganicznymi środkami ochrony roślin, „BIOTECHNOLOGIA”, t. 81, z. 2, 2008, str. 162-173.

Bajer, J., Zagrożenia dla ilości i jakości wody dostarczanej odbiorcom. , „Wodociągi-Kanalizacja ”, z. 6(52), 2008, str. 40-43.

Bajer, J.; Iwanejko, R., Eksploatacyjne badania niezawodności podstawowych elementów uzbrojenia pompowni wodociągowych, „Instal”, z. 10 (288), 2008, str. 81-84, ISSN: 1640-8160.

Bajer, J.; Kraus, K., Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska., „Instal”, z. 10 (288), 2008, str. 116-119, ISSN: 1640-8160.

Czaplicka-Kotas, A.; Szalińska, E.; Wachałowicz, M., Rozkład stężeń chromu w osadach dennych zbiornika Czorsztyńskiego, „Gospodarka Wodna”, z. 11, 2008, str. 451-462, ISSN: 0017-244.

d'Obyrn, K., Skladka Barycz: zmeny v polskem managementu odpadu, „Odpady”, z. 1, 2008, str. 24-25, ISSN: 1210-4922.

Dąbrowski, W; Spaczyńska, M; Mackie, R.I., A model to predict Granular Activated Carbon backwash curves, Clean-Soil, Air, Water, 2008,36,1, „Clean - Soil, Air, Water”, t. 36, 2008.

Dąbrowski, W., Cementyzacja na tle innych metod renowacji – zastosowanie, koszty, zalety i wady – część I, „BMP Ochrona Środowiska”, z. 3, 2008, str. 32-35.

Dąbrowski, W., Cementyzacja na tle innych metod renowacji – zastosowanie, koszty, zalety i wady – część II, „BMP Ochrona Środowiska”, 2008.

Dąbrowski, W., Porównaj swój wodociąg z innymi część 1, „BMP Ochrona Środowiska”, z. 5, 2008, str. 28-29.

Dąbrowski, W., Porównaj swój wodociąg z innymi, część 2, „BMP Ochrona Środowiska”, z. 6, 2008, str. 26-29.

Dąbrowski, W., Środowiskowa ocena systemów kanalizacyjnych, „Instal”, t. wyd.spec., z. 279, 2008, str. 69-75.

Dąbrowski, W., Zarządzanie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, „BMP Ochrona Środowiska”, z. 8, 2008, str. 26-29.

Generowicz, A; Kraszewski, A, Analiza wielokryterialna lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Krakowie , „ Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska”, z. 7, 2008.

Iwanejko, R; Budziło, B, Wybór typu ujecia wody powierzchniowej w warunkach Polski południowej, „INSTAL”, t. 2008, z. 10, 2008, str. 70-73, ISSN: 1640-8160.

Iwanejko, R.; Rybicki, S.M., Zarządzanie ryzykiem dla oczyszczalni ścieków. Część I: Czy należy zarządzać ryzykiem dla oczyszczalni ścieków, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 2/2008, z. 2, 2008, str. 10-13, ISSN: 0016-5352.

Iwanejko, R.; Rybicki, S.M., Zarządzanie ryzykiem dla oczyszczalni ścieków. Część II: Jak należy zarzadzać ryzykiem dla oczyszczalni ścieków, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 3/2008, z. 3, 2008, str. 34-38, ISSN: 0016-5352.

Majerczak, A.; Bajer, J.; Majerczak, K., Czynniki warunkujące prawidłowe i bezpieczne wykonanie przewiertu hydraulicznego., „Instal”, z. 10 (288) , 2008, str. 53-56, ISSN: 1640-8160.

Malachowska-Jutsz, A; Kalka, J; Baczynski, T, Contamination of soil by pesticide wastes a case study, „FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN ”, t. 17, z. 12B, 2008, str. 2200-2206.

Płoskonka, R; Tuszyńska, A, Przepisy przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę a funkcjonowanie i bezpieczeństwo sanitarne sieci wodociągowej, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 2008, z. 11, 2008.

Szalińska, E.; Czaplicka-Kotas, A.; Vignati, D.A.L.; Ferrari, B.J.D.; Dominik, J., Bioavailability of sedimentary chromium for chironomids in the upper Dunajec River (Southern Poland) , „Verh. Internat. Verein. Limnol.”, t. 30, z. 4, 2008, str. 534-536.

Wachałowicz, A.; Czaplicka-Kotas, A.; Szalińska, E., Biodostępność chromu z osadów dennych dla larw Chironomus riparius, „Ochrona środowiska”, z. 3, 2008, str. 53-58, ISSN: 1230-616.

W roku 2007

Baczyński, T; Beńko, P; Styka, W, Wykorzystanie testów technologicznych do oceny aktywności osadu czynnego oraz charakterystyki ścieków, „GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA”, t. 81, z. 9, 2007, str. 13-16.

Bernaś, E.; Jaworska, G.; Maciejaszek, I.; Biernacka, A., Wpływ obróbki wstępnej, zamrażania i zamrażalniczego składowania na teksturę pieczarek, „Żywność, Technologia, Jakość”, t. 5, z. 54, 2007, str. 163-170.

Czaplicka-Kotas, A., Badania wpływu jakości wody na wytwarzanie barwników fotosyntetycznych w komórkach glonów Chlorella vulgaris na potrzeby biomonitoringu wód powierzchniowych, „Ochrona środowiska”, z. 1, 2007, str. 27-33, ISSN: 1230-616.

Czaplicka-Kotas, A.; Szalińska, E.; Szostak, A.; Ślusarczyk, Z., Mangan w wodach zbiornika Goczałkowice i jego dopływach, , „Gaz, woda i technika sanitarna”, z. 1, 2007, str. 14-17, ISSN: 0016-535.

Dąbrowski, W., Ocena wielkości ładunków zrzucanych przez przelewy burzowe, „Gaz,Woda i Technika Sanitarna”, t. 207, 2007, str. 22-25.

Dąbrowski, W., Przewidywanie , obliczanie i pomiar krotności działania przelewów burzowych, „ Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 2007, z. 11, 2007, str. 19-23.

Dąbrowski, W., Rola retencji terenowej w ograniczaniu spływów powierzchniowych na przykładzie pola golfowego, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 2007, z. 12, 2007.

Dąbrowski, W., Strategia postępowania z przelewami burzowymi, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 2007, z. 6, 2007, str. 13-19.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B.; Zielina, M., Rola naprężeń ścinających w transporcie produktów korozji rurociągami, „Instal”, z. 12, 2007, str. 64-68, ISSN: 16408160.

Jaworska, G.; Bernaś, E.; Biernacka, A., A comparison of antioxidant activity in frozen and cannes Boletus edulis mushrooms., „Polish J. Natural Sci.”, t. 4, 2007, str. 44-48.

Jaworska, G.; Biernacka, A.; Wybraniec, S.; Bernaś, E., Porównanie zawartości witamin B1 i B2 w mrożonkach i konserwach sterylizowanych z boczniaka, borowika i pieczarki., „Żywność, Technologia, Jakość”, t. 6, z. 55, 2007, str. 177-185.

Kułakowski, P.; Biernacka, A., Metody oznaczania związków azotu i fosforu w wodzie i ściekach., „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 9, 2007, str. 2-12.

Mackie, R.I.; Dąbrowski, W.; Zielina, M., Numerical experiments into optimisation of VDR Filters, „Environment Protection Engineering”, t. 33, z. 4, 2007, str. 27-39.

Małachowska-Jutsz, A; Kalka, J; Chromy, D; Baczyński, T, Ocena toksyczności gruntu zanieczyszczonego odpadami popestycydowymi w rejonie mogilnika Sepno-Radonia, „INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA ”, t. 10, z. 4, 2007, str. 293-307.

Mikosz, J., Badania analityczne jako podstawa symulacji komputerowej w oczyszczaniu ścieków, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, t. 2007, z. 9, 2007, str. 25-28, ISSN: 0016-5352.

Płoskonka, R; Knapik, K, Metodyka, algorytmy i badania modelowe wpływu lokalizacji zbiornikowych rezerw wody na niezawodność funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę, „Czasopismo Techniczne”, t. 2007, z. 2-Ś, 2007, str. 165-182.

Szalińska, E.; Haffner, G.D.; Drouillard, K.G., Metals in the sediments of the Huron-Erie Corridor (North America): factors regulating distribution and mobilization, „Lakes & Reservoirs: Research and Management”, t. 12, 2007, str. 217-236.

Zielina, M., Experimental research into depth filtration, „Environment Protection Engineering”, t. 33, z. 2, 2007, str. 249-256.

Zielina, M., Próby interpretacji pomiarów mętności w wodzie uzdatnianej, „Gaz Woda i Technika Sanitarna”, z. 2, 2007, str. 24-28.

Zielina, M., The impact of the filtration rate on particle removal efficiency, „Polish Journal of Environmental Studies”, t. 16, z. 2A, 2007, str. 165-168.

Zielina, M.; Dąbrowski, W.; Lang, T., Assessing the risk of corrosion of asbestos – cement pipes in Kraków’s water supply network, „Environmental Protection Engineering”, t. 33, z. 4, 2007, str. 17-26.

Zielina, M.; Dąbrowski, W.; Lang, T., Corrosivity of waters supplying Kraków and concentrations of asbestos fibers in its water distribution network, „Environment Protection Engineering”, t. 33, z. 4, 2007, str. 17-26.

Zielina, M.; Hejduk, L., Measurement of depth filters efficiency for water treatment, „FILTRATION”, t. 7, z. 3, 2007, str. 225-228.

W roku 2006

Bielski, Andrzej, Wybrane aspekty określania szybkości wymiany masy między fazami w ciekach wodnych cz.I Analiza wpływu okresowej zmiany stężenia na transport masy przez granicę faz , „Czasopismo Techniczne”, t. 2-Ś/2006, z. 2, 2006, str. 3-32, ISSN: 0011-4561.

Bielski, Andrzej, Wybrane aspekty określania szybkości wymiany masy między fazami w ciekach wodnych cz.II Analiza wpływu nieokresowej zmiany stężenia na transport masy przez granicę faz , „Czasopismo Techniczne”, t. 2-Ś/2006, z. 2, 2006, str. 33-50.

Bielski, Andrzej, Wybrane aspekty określania szybkości wymiany masy między fazami w ciekach wodnych cz.III Modyfikacja modelu Whitmana dla stężenia zmiennego w czasie , „Czasopismo Techniczne”, t. 2-Ś/2006, z. 2, 2006, str. 51-76, ISSN: 0011-4561.

Czaplicka-Kotas, A.; Szostak, A., Mangan i żelazo w wodach zbiornika Goczałkowice i jego dopływach, „Gospodarka Wodna”, z. 12, 2006, str. 466-469, ISSN: 0017-244.

Dąbrowski, W., O współczesnych metodach zarządzania rewitalizacją sieci wodociągowych, „Forum Eksploatatora”, t. 1, z. 22, 2006, str. 26-30.

Dąbrowski, W., Prognozowanie postępów korozji siarczanowej betonowych kanałów i konstrukcji oczyszczalni ścieków, część I, „BMP Ochrona Środowiska”, t. 2006, z. 3, 2006, str. 41-45.

Dąbrowski, W., Prognozowanie postępów korozji siarczanowej betonowych kanałów i konstrukcji oczyszczalni ścieków, część II, „BMP Ochrona Środowiska”, t. 2006, z. 4, 2006, str. 41-47.

Dąbrowski, W., Spór o przymusową umowę, „Wodociągi – Kanalizacja”, t. 4, z. 26, 2006, str. 15-18.

Dąbrowski, W.; -, -, The progression of flow rates in Variable Declining Rate Filter systems, „Acta hydrochimica et hydrobiologica”, t. Vol.34, z. Issue 5, 2006, str. 442-452.

Pawlikowski, M.; Szalinska, E.; Wardas, M.; Dominik, J., Chromium originating from tanneries in river sediments: a preliminary investigation from the upper Dunajec River (Poland), „Polish Journal of Environmental Studies”, t. 15, z. 6, 2006, str. 885-894.

Szalinska, E.; Dominik, J., Water quality changes in the upper Dunajec watershed, Southern Poland, „Polish Journal of Environmental Studies”, t. 15, z. 2, 2006, str. 327-334.

Szalińska, E.; Czaplicka-Kotas, A.; d’Obyrn, K., Chrom w zlewni zbiornika Czorsztyńskiego – nierozwiązany problem, „Gaz, woda i technika sanitarna ”, z. 11, 2006, str. 54-56, ISSN: 0016-535.

Szalińska, E.; Drouillard, K.G.; Fryer, B.; Haffner, K.G., Distribution of heavy metals in sediments of the Detroit River, „Journal of Great Lakes Research”, t. 32, 2006, str. 442-454.

Ściężor, T., Problem środowiskowego zanieczyszczenia świetlnego oraz zastosowanie amatorskich obserwacji astronomicznych dla określenia jego wielkości, „Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej. Środowisko”, t. 102, z. 16-Ś, 2006, str. 145-164, ISSN: 1897-6336.

Thomas, R.; Christensen, M.D.; Szalinska, E.; Scarlat, M., Formation of the St. Clair River Delta in the Laurentian Great Lakes system, „Journal of Great Lakes Research”, t. 32, 2006, str. 738-748.

W roku 2005

Bajer, J.; Przebinda, A., Czynniki wpływające na czas usuwania awarii przewodów wodociągowych i ich uzbrojenia, „GWiTS”, z. 11, 2005, str. 20-22, ISSN: 0016-5352.

Biernacka, A.; Kułakowski, P., Wybrane nowe polskie normy związane z poborem i badaniem wód i ścieków., „Czasopismo Techniczne”, t. 4-Ś, 2005, str. 5-15.

Czaplicka-Kotas, A.; Szostak, A.; Kocwa-Haluch, R., Eutrofizacja wód Goczałkowickiego Zbiornika Wodnego , „Gospodarka Wodna”, z. 12, 2005, str. 490-495, ISSN: 0017-244.

Czaplicka-Kotas, A.; Szostak, A.; Ślusarczyk, Z.; Szalińska, E., Przestrzenne i czasowe zmiany stężeń żelaza w Goczałkowickim Zbiorniku Wodnym, „Czasopismo Techniczne”, z. 16-Ś, 2005, str. 63-73, ISSN: 0011-456.

Dąbrowski, W., Problemy ilościowych pomiarów w kanalizacji, „Ochrona Środowiska”, t. 2005, z. 4, 2005, str. 36-40.

Dąbrowski, W.; Korczak, P.; Dąbrowska, B., Prosta metoda doboru spadku kanału z uwzględnieniem warunków samooczyszczania, „Instal”, z. 30, 2005, str. 399-404, ISSN: 16408160.

Korczak, P.; Dąbrowski, W., Zagrożenia związane ze skażeniem wody pitnej pierwotniakami Giardia, „ Czasopismo Techniczne”, t. 2005, z. 8-Ś, 2005, str. 159-163.

Korczak, P.; Kocwa-Haluch, R.; Dąbrowski, W., Zawracanie wód popłucznych do układu technologicznego w świetle ryzyka skażenia wody pitnej cystami pasożytniczych pierwotniaków, „Gospodarka Wodna”, t. 2005, z. 10, 2005, str. 402-4406.

Polus, M.; Kocwa-Haluch, R., Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce pasożytniczych pierwotniaków jelitowych z rodzaju Cryptosporidium, „Czasopismo Techniczne”, t. 16-Ś, 2005, str. 109-126.

Zielina, M., Eksperymentalne badania filtracji pospiesznej wody na stacji pilotowej, „Czasopismo Techniczne”, t. 102, z. 8-S, 2005, str. 229-238.

W roku 2004

Baczynski, TP; Grotenhuis, T; Knipscheer, P, The dechlorination of cyclodiene pesticides by methanogenic granular sludge, „CHEMOSPHERE”, t. 55, z. 5, 2004, str. 653-659.

Bajer, J., Zasady projektowania pompowni wodociągowych z uwzględnieniem ich niezawodności, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, t. Nr 211 , z. 37, 2004, str. 17-24, ISSN: 0209-2646.

Bajer, J.; Lubowiecka, T.; Spaczyńska, M., Analiza awaryjności sieci wodociągowej miasta i gminy Wadowice , „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska ”, t. 211, z. 37, 2004, str. 25-34, ISSN: 0209-2646.

Bobrowski, A.; Baś, B.; Dominik, J.; Niewiara, E.; Szalińska, E.; Vignati, D.; Zarebski, J., Chromium speciation study in polluted waters using catalytic adsorptive stripping voltammetry and tangential flow filtration, „Talanta”, t. 63, 2004, str. 1003-1012.

Czaplicka-Kotas, A.; Cwalina, B.; Szostak, A.; Nogaj, P.; Ślusarczyk, Z., Wpływ powodzi na jakość wód Goczałkowickiego Zbiornika Wodnego, „Czasopismo Techniczne”, z. 8-Ś, 2004, str. 49-58, ISSN: 0011-456.

Dąbrowski, W.; Buchta, R.; Mackie, R.I., Impact of water blending on calcium carbonate equilibrium in water distribution systems – technical note, „Journal of Environmental Engineering, ASCE 2004,Sept.,”, t. 2004, 2004, str. 1059-1062.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, D., Wymagania prawne a uwarunkowania techniczne przy projektowaniu przelewów burzowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, t. 2004, z. 37, 2004, str. 53-57.

Kocwa-Haluch, R.; Polus, M., Występowanie patogennych pierwotniaków jelitowych w wodzie wodociągowej. Część II: Usuwanie cyst i oocyst patogennych pierwotniaków jelitowych z wody przeznaczonej do picia, „Czasopismo Techniczne”, t. 8-Ś, 2004, str. 113-124.

Korczak, P.; Dąbrowski, W., Zagrożenia cystami pierwotniaka Cryptosporidium i ochrona ujęć wody, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, 2004, str. 201-205.

Kurdziel, M.; Szczepaniec-Cięciak, E.; Wątorczyk, M.; Dąbrowska, B., Solubility of solid 2-methyl-1,3-butadiene (isoprene) in liquid argon and nitrogen at the standard boiling points of the solvents, „Journal of Solution Chemistry”, t. 33, 2004, str. 451-463, ISSN: 15728927.

Zielina, M., Konieczność uwzględniania rozkładu wielkości cząstek zawiesiny podczas eksploatacji filtrów pospiesznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, z. 37, 2004, str. 475-482.

Zielina, M., Współczesne metody pomiaru granulometrycznego zawiesin, „Czasopismo Techniczne”, t. 101, z. 8-S, 2004, str. 199-212.

Zielina, M.; Hejduk, L.; Ginda, M.; Woźniakiewicz, T., Laboratoryjny pomiar wielkości cząstek granulatów krzemionki, „Czasopismo Techniczne”, t. 101, z. 8-S, 2004, str. 213-232.

Żeglin-Kurbiel, K; Baczyński, T, Zakres i wykorzystanie wyników analiz ścieków w technologii wysokoefektywnego biologicznego oczyszczania z usuwaniem związków biogennych, „CZASOPISMO TECHNICZNE – ŚRODOWISKO ”, t. 101, 2004, str. 95-111.

W roku 2003

Bajer, J., Zasady prowadzenia analizy niezawodności podsystemów ujmowania wody z rzek narażonych na awaryjne skażenia, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Techniczne - Inżynieria Środowiska”, z. 16, 2003, str. 108-116.

Bajer, J.; Głód, K., 40 lat pracy infiltracyjnego ujęcia wody z Wisły dla Wodociągu Praskiego Warszawy, „BMP „Ochrona Środowiska””, z. 2(240), 2003, str. 30-33.

Bajer, J.; Głód, K., Analiza niezawodności pompowni wodociągowych w celu doboru optymalnej liczby rezerwowych agregatów pompowych , „Miesięcznik Instal”, z. 11(234), 2003, str. 6-10, ISSN: 1640-8160.

Bielski, Andrzej, Adwekcja z dwukierunkową dyspersją zanieczyszczeń w stanach nieustalonych w środowisku wodnym , „Czasopismo Techniczne”, t. 7-Ś/2003, z. 7, 2003, str. 346-373, ISSN: 0011-4561.

Dąbrowska, B.; Spaczyńska, M.; Dąbrowski, W., Niskotemperaturowe zatężanie próbek w analizie freonów w powietrzu metodą chromatografii gazowej, „Czasopismo Techniczne, 27-Ś (2003) 95-99”, t. 27Ś, 2003, str. 95-99.

Dąbrowski, W., Pomiary natężenia przepływu w świetle przepisów, „Instal ”, z. 11, 2003, str. 28.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, B., Parametry projektowe i efektywność naturalnych metod oczyszczania ścieków deszczowych na terenach o niskiej gęstości zabudowy, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej-Inżynieria Środowiska”, t. 16, 2003, str. 112-116.

Dąbrowski, W.; Stępień, P., Dobór spadków kanałów w warunkach wiejskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej-Inżynieria Środowiska”, z. 16, 2003, str. 84-88.

Dąbrowski, W.; Zielina, M., Filtry pospieszne wody, „Przegląd Eureka”, z. 12, 2003, str. 27-28.

Głód, K.; Bajer, J., Wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych. Przegląd wybranych metod, „BMP „Ochrona Środowiska”, numer sympozjalny ”, z. 236, 2003, str. 40-43.

Głód, K.; Bajer, J.; Lubowiecka, T., Koncepcja metody oceny wpływu objętości zbiornika zapasowo-wyrównawczego na niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Nauki Techniczne - Inżynieria Środowiska”, z. 16, 2003, str. 134-139.

Kułakowski, P.; Biernacka, A., Niektóre zmiany wprowadzone przez nowe polskie normy związane z oznaczaniem jakości wód i ścieków., „Czasopismo Techniczne, ”, t. 4-Ś, 2003, str. 31-50.

Kurdziel, M.; Szczepaniec-Cięciak, E.; Dąbrowska, B.; Nitek, W.; Paliś, E., Solubility of solid 2,3- dimethylbutane and cyclopentene in liquid argon and nitrogen at the standard boiling points of the solvents, „Journal of Solution Chemistry”, t. 32, 2003, str. 601-615, ISSN: 15728927.

Mackie, R.I.; Dąbrowski, W.; Zielina, M., Numerical study of a rational rule for the operation of Variable Declining Rate filter plant in response to changes in raw water quality, „Environment Protection Engineering ”, t. 29, z. 1, 2003, str. 45-51.

Mackie, R.I.; Zielina, M.; Dąbrowski, W., Filtrate quality from different filter operations, „Acta Hydrochimica et Hydrobiologica”, t. 31, z. 1, 2003, str. 25-35.

Spaczyńska, M.; Dąbrowska, B., Eksperymentalne badania ekspansji piaskowego złoża filtracyjnego , „Czasopismo Techniczne”, t. 27Ś, 2003, str. 101-113.

Stępień, P.; Dąbrowski, W.; Korczak, B.; Dąbrowska, B.; Żuliński, I., Weryfikacja numeryczna wpływu na-pełnienia kanałów ściekowych na warunki transportu masy , „Czasopismo Techniczne”, 2003, str. 269-273.

Wierzbicki, R; Płoskonka, R; Knapik, K, Zastosowanie badań modelowych do analizy funkcjonowania i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę Nowego Sącza, „Czasopismo Techniczne”, t. 2003, z. Ś-3, 2003, str. 305-314.

Zielina, M., Badania oporów przepływu przez filtry eksploatowane ze stałą i skokowo zmienną wydajnością, „Czasopismo Techniczne”, t. 100, z. S-7, 2003, str. 315-335.

Zielina, M.; Dąbrowski, W.; Mackie, R.I., Badania wpływu temperatury na eksploatację filtrów o skokowo zmiennej wydajności, „Ochrona Środowiska”, t. 25, z. 4, 2003, str. 56-60.

W roku 2002

Bajer, J., Teoretyczne podstawy obliczania kosztów strat produkcyjnych związanych z zawodnością funkcjonowania pompowni wodociągowych, „Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej”, z. 8-Ś, 2002, str. 49-58.

Dąbrowski, W.; Mackie, R.I.; Zielina, M., Does freezing affect sediment sampling results? , „Water, Air, and Soil Pollution”, t. 2002, z. 140, 2002, str. 367-370.

Dąbrowski, W.; Mackie, R.I.; Zielina, M., Does freezing affecting sediment sampling results?, „Water, Air and Soil Pollution”, t. 140, z. 1-4, 2002, str. 367-370.

Kurdziel, M.; Szczepaniec-Cięciak, E.; Golonka, M.; Dąbrowska, B.; Nitek, W., Solubility of Solid 1-Hexyne in Liquid Argon and Nitrogen at the Standard Boiling Points of the Solvents, „Journal of Solution Chemistry”, t. 31, 2002, str. 253-260, ISSN: 15728927.

Płoskonka, R; Wierzbicki, R, Analiza zmienności poboru wody w wydzielonej strefie wodociągowej Kraków - Mistrzejowice, „Czasopismo Techniczne”, t. 2002, z. 8-Ś, 2002, str. 107-118.

Polak, U.; Dąbrowski, W., Spiętrzeniowy pomiar natężenia przepływu w kanałach otwartych, „Czasopismo Techniczne”, z. 8-Ś, 2002, str. 21-32.

Spaczyńska, M.; Dąbrowski, W., Określenie ekspansji złóż płukanego granulowanego węgla aktywnego, „Czasopismo Techniczne”, z. 8-Ś, 2002, str. 97-106.

W roku 2001

Bielski, Andrzej; Gońka, Agnieszka, Wyznaczanie drogi mieszania zanieczyszczeń w ciekach wodnych , „Archiwum Ochrony Środowiska ”, t. 27, z. 1, 2001, str. 19-43, ISSN: 0324-8461.

Dąbrowska, B, Badania właściwości alternatywnych czynników chłodniczych, „Chłodnictwo”, 2001, str. 8-12, ISSN: 0009-4919.

Dąbrowski, W., Parametry fizyczne zawiesin wód deszczowych jako podstawa do projektowania systemów podczyszczania, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 6, 2001, str. 221-224.

Dąbrowski, W., Projektowanie i sterowanie pracą systemów zaopatrzenia w wodę przy użyciu programu obliczeniowego Epanet, „Zeszyt Naukowy Politechniki Świętokrzyskiej – Budownictwo ”, z. 40, 2001, str. 47-57.

Dąbrowski, W., Zwalczanie zapachów i korozji siarczanowej w kanalizacji, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 3, 2001, str. 95-99.

Dąbrowski, W.; Buchta, R., Ocena Polskiej Normy PN-72/C-04609 w zakresie obliczeń równowagi węglanowej, „Gospodarka Wodna”, z. 4, 2001, str. 161-163.

Dąbrowski, W.; Kabat, J., Dobór oszczędnej pompy odwadniającej bezodpływowy rów przydrożny, „Czasopismo Techniczne”, z. 3-B, 2001, str. 158-171.

Dąbrowski, W.; Kowalska, M.; Piaseczny, G., Projektowanie spadków minimalnych ściekowych kanałów jajowych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 7, 2001, str. 251-258.

Dąbrowski, W.; Polak, U.; Generowicz, M., Ocena wpływu pomiaru głębokości napełnienia na dokładność wyznaczanego natężenia przepływu przez koryta zwężkowe, „Czasopismo Techniczne”, z. 3-B, 2001, str. 172-183.

Dąbrowski, W.; Zielina, M., O możliwościach oszczędzania wody w gospodarstwach domowych , „Gospodarka Wodna”, z. 2, 2001, str. 75-76.

Kurdziel, M.; Szczepaniec-Cięciak, E.; Żarnowska, E.; Stach, J.; Nitek, W.; Dąbrowska, B., Solubility of solid 2-methylpentane and 1-hexene in liquid argon and nitrogen at the standard boiling points of the solvents, „Journal of Solution Chemistry”, t. 30, 2001, str. 781-794.

Mikosz, J.; Płaza, E.; Kurbiel, J., Use of Computer Simulation for Cycle Length Adjustment in Sequencing Batch Reactor, „Wat. Sci. Tech.”, t. 43, z. 3, 2001, str. 61-66.

Zielina, M.; Dąbrowski, W., Modele makroskopowe w filtracji pospiesznej, „Czasopismo Techniczne”, t. 98, z. 3-B, 2001, str. 184-201.

Zielina, M.; Dąbrowski, W., Modelowanie filtracji pospiesznej przy użyciu metody UBE, „Czasopismo Techniczne”, t. 98, z. 3-B, 2001, str. 202-221.

W roku 2000

Bajer, J., Metoda szacowania kosztów zawodności pompowni wodociągowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, t. Nr 180, z. 32, 2000, str. 9-17, ISSN: 0209-2646.

Dąbrowska, B., Ocena przydatności równania Redlicha-Kwonga-Soave do opisu równowagi ciecz-para w niskich temperaturach, „Chłodnictwo”, z. 1, 2000, str. 48-50, ISSN: 0009-4919.

Dąbrowska, B., The application of the Deiters equation of state to the calculations of the vapour-liquid phase equilibria in systems containing halogenhydrocarbons , „Cryogenics”, t. 40, 2000, str. 221-227, ISSN: 00112275.

Dąbrowska, B., Zmodyfikowana metoda filtracyjna w badaniach rozpuszczalności zestalonych halogenowęglowodorów w ciekłym azocie, „Chłodnictwo”, z. 5, 2000, str. 14-16, ISSN: 0009-4919.

Dąbrowski, W., Dokąd zmierza zapotrzebowanie na wodę, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, z. 10, 2000, str. 394-398.

Dąbrowski, W., Storage of ammonia in old sewer sediments , „Lakes& Reservoirs: Research and Management”, z. 5, 2000, str. 89-92.

Dąbrowski, W.; Buchta, R., Statistical evaluation of calcium carbonate equilibrium in natural water , „Lakes& Reservoirs: Research and Management”, z. 5, 2000, str. 99-104.

Dąbrowski, W.; Granops, M., Straty wody w sieciach wodociągowych zlewni rzeki Wisłok, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 180, Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, z. 32, 2000.

Dąbrowski, W.; Piaseczny, G., Numerical simulation of domestic wastewater sewer performance, „Lakes& Reservoirs: Research and Management”, t. 5, 2000, str. 93-97.

Dąbrowski, W.; Puszkarewicz, A., Zbiornik wód podziemnych "Dolina Wisłoka" na terenie zlewni rzeki Wisłok, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 180, Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, z. 32, 2000.

Głód, K.; Bajer, J., Nowoczesne metody wykrywania nieszczelności sieci wodociągowych rozwijane w Wielkiej Brytanii, „GWiTS ”, z. nr 6, 2000, str. 224-226.

Mackie, R.I.; Dąbrowski, W.; Zielina, M., Modelowanie stacji filtrów pośpiesznych o skokowo zmiennej wydajności , „Ochrona Środowiska”, t. 22, z. 3, 2000, str. 13-16.

Zielina, M., Ekonomiczna i technologiczna ocena filtrów o skokowo zmiennej wydajności , „Czasopismo Techniczne”, t. 97, z. 4-B, 2000, str. 231-236.

Zielina, M.; Dąbrowski, W., Matematyczne modelowanie stacji filtrów o skokowo zmiennej wydajności z uwzględnieniem kinetyki filtracji , „Gaz Woda i Technika Sanitarna”, z. 12, 2000, str. 488-492.

W roku 1998

Bajer, J.; Głód, K., System odwadniający miasto Kraków, „Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej”, z. Nr 36-39, 1998.

W roku 1997

Czaplicka-Kotas, A.; Kocwa-Haluch, R., Postęp w metodyce adaptacji drobnoustrojów do toksycznych związków organicznych, „Czasopismo Techniczne”, z. 4B, 1997, str. 103-111, ISSN: 0011-456.

Kocwa-Haluch, R.; Czaplicka-Kotas, A., Drożdżaki rozkładające fenol i związki fenolowe. Cz. 1, Zapoczątkowanie i rozwój badań nad drożdżakami rozkładającymi fenol i jego pochodne, „Czasopismo Techniczne ”, z. 3CH, 1997, str. 45-56, ISSN: 0011-456.

Kocwa-Haluch, R.; Czaplicka-Kotas, A., Drożdżaki rozkładające fenol i związki fenolowe. Cz. 2, rola drożdżaków w ściekach przemysłowych i układach technologicznych, „Czasopismo Techniczne”, z. 3CH, 1997, str. 57-67, ISSN: 0011-456.

W roku 1996

Mikosz, J., Water management reform in Poland: A step toward ecodevelopment, „The Journal of Environment Development”, t. 1996, z. 5, 1996, str. 233-253.

W roku 1993

Dawidowicz, L.A.; Iwanejko, R.; Bajer, J.; Wieczysty, A., Metody wyznaczania oczekiwanego czasu poprawnej pracy między uszkodzeniami wysoce niezawodnych elementów pompowni, „Gospodarka Wodna”, t. nr 4 (532), 1993, str. 92-94.

W roku 1991

Bielski, Andrzej; Zymon, Wiesław, Analiza możliwości stabilizacji agresywnych wód powierzchniowych , „Ochrona Środowiska”, z. 2, 1991, str. 25-28, ISSN: 1230-6169.

W roku 1990

Bielski, Andrzej; Majewski, Rafał, Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, „Gospodarka Wodna ”, z. 1, 1990, str. 22-25, ISSN: 0017-2448.

Bielski, Andrzej; Zymon, Wiesław, Analiza prowadzenia procesu neutralizacji alkalicznych ścieków z wykorzystaniem gazów spalinowych w różnych układach reaktorowych , „Archiwum Ochrony Środowiska”, z. 1-2, 1990, str. 199-218, ISSN: 0324-8461.

Bielski, Andrzej; Zymon, Wiesław, Projektowanie kolumnowych desorberów dwutlenku węgla z wody , „Gaz, Woda, Technika Sanitarna ”, z. 8, 1990, str. 151-154, ISSN: 0016-5352.

W roku 1989

Bielski, Andrzej, Modelowanie procesów biochemicznych w technologii oczyszczania ścieków – analiza ilości mikroorganizmów w układzie reaktorowym , „Archiwum Ochrony Środowiska”, z. 3-4, 1989, str. 53-79, ISSN: 0324-8461.

W roku 1988

Wieczysty, A.; Rak, J.; Bajer, J., Określenie niezawodności ujęcia wody przy dużej niestabilności warunków hydrologicznych i sanitarnych , „Gospodarka Wodna,”, t. nr 4, 1988, str. 80-83.

W roku 1987

Bielski, Andrzej; Zymon, Wiesław, Neutralizacja alkalicznych ścieków włókienniczych przy zastosowaniu gazów spalinowych cz. I , „Przegląd Włókienniczy”, z. 7, 1987, str. 271-273, ISSN: 1731-8645.

Bielski, Andrzej; Zymon, Wiesław, Neutralizacja alkalicznych ścieków włókienniczych przy zastosowaniu gazów spalinowych cz. II , „Przegląd Włókienniczy ”, z. 8, 1987, str. 315-317, ISSN: 1731-8645.

Królas, K.; Kubala, M.; Ściężor, T., Ground Deposition of Long-Lived Gamma Emitters in Poland From the Chernobyl Accident, „Acta Physica Polonica B”, t. 18, 1987, str. 1179.

Wieczysty, A.; Jamska, H.; Bajer, J., Wstępna ocena parametrów niezawodności urządzeń i obiektów w kilku zakładach uzdatniania wody powierzchniowej , „GWiTS ”, z. nr 7-8 , 1987, str. 173-175.

W roku 1986

Wieczysty, A.; Bajer, J.; Rak, J., Metoda obliczania niezawodności ujęcia wody podziemnej ze studni za pomocą lewaru , „GWiTS”, t. nr 6, 1986, str. 125-128.

Referat w materiałach konferencyjnych

W roku 2015

Cyunel, M; Czaplicka, A; Stochel-Cyunel, J, Oświetlenie miejskie w kontekście zanieczyszczenia światłem, w:, Sciężor, T, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Zanieczyszczenia światłem, Komitet Organizacyjny III OgólnopolskiejKonferencji na temat zanieczyszczenia Światłem, Kraków 2015, str. 48-48, ISBN: 978-83-7242-685-7.

Czaplicka, A; Iwanejko, R; Szostak, A, Ocena ryzyka związanego z eutrofizacją wód Zbiornika Goczałkowice, w:, Generowicz, A; Kannenberg, K, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa miast i terenów niezurbanizowanych”, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Tuchola/Tleń 2015, str. 23-23, ISBN: 978-83-935555-1-2.

Szarek-Gwiazda, E; Czaplicka, A; Ślusarczyk, Z, Akumulacja ołowiu w osadzie polimiktycznego i dymiktycznego zbiornika zaporowego, w:, Lewicka-Rataj, K; Lampart-Kałużniacka, M, XXIII Zjazd Hydrobiologów Polskich Koszalin 8-12 września 2015 r, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2015, str. 243-245, ISBN: 978-83-7365-388-7.

Ściężor, T., Astroturystyka jako nowa forma ekoturystyki, Jesteś kreatorem? Zostań ekoinnowatorem!, w:, Witczak, Joanna, EVENT o EKOinnowacjach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015, str. 61-71.

W roku 2014

Wassilkowska, A., Application of Peltier cooling device in a variable pressure SEM, w:, AGH, XV International Conference on Electron Microscopy, Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014, str. 111-112, ISBN: 978-83-63663-48-3.

Wassilkowska, A.; Galin, R., Study of zinc oxide nanopores structure on powder medium for TDG, w:, AGH, XV International Conference of Electron Microscopy, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2014, str. 240-241, ISBN: 978-83-63663-48-3.

W roku 2013

Czaplicka-Kotas, A.; Ślusarczyk, Z., Przestrzenny rozkład niklu w osadach dennych Zbiornika Goczałkowice, w:, Anielak, A.M.; i in., I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa miast i wsi, Wyższa Szkoła zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Tuchola/Tleń 2013, str. 24-25, ISBN: 978-83-924457-9-1.

d'Obyrn, K; Ulmaniec, P; Malinowska, A; Hejmanowski, R, Determining mining excavations predisposed to the discontinuous deformation of land surface using a two-stage method, w:, Preusse, A; Zimmermann, K, XV International ISM Congress 2013 Proceedings, International Society for Mine Surveying, Aachen Germany 2013, str. 592-599.

W roku 2012

Bąk, J., "Rain Tax" why this kind kind of fee is implemented?, w:, Bursa, B.; Mierzwa, D.; Kaczmarek, J.; Ostrowska, K., Proceedings of 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist, 2012, str. 179-181, ISBN: 978-83-926896-4-5.

Bąk, J., Innovative solutions in waste management, w:, Bursa, B.; Mierzwa, D.; Kaczmarek, J.; Ostrowska, K., Proceedings of 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist INTERTECH 2012, 2012, str. 171-173, ISBN: 978-83-926896-4-5.

Bąk, J., The benefits of monitoring of sewerage, w:, Bursa, B.; Mierzwa, D.; Kaczmarek, J.; Ostrowska, K., Preceedings of 5th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist, 2012, str. 175-177, ISBN: 978-83-926896-4-5.

d'Obyrn, K; Brudnik, K, Ograniczenie zagrożenia wodnego w centralnym rejonie Kopalni „Wieliczka” poprzez stabilizację górotworu, w:, Plewa, F, Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych, Wydz. Górnictwa i Geologii PŚl, Gliwice 2012, str. 258-267, ISBN: 978-83-60837-62-7.

Kokot, B; Fabich, Sł; d'Obyrn, K; Kucharz, J, Przebudowa i wyposażenie szybu „Regis” w Kopalni Soli „Wieliczka”, w:, Stachurski, K, XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, IGSMiE PAN, Kraków 2012, str. 790-802.

Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Badania osadów korozyjnych pobranych z rurociągu pry użyciu mikroskopu elektronowego., w:, prof. dr. inż. Kusia, K.; dr inż. Piechurski, F, Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, NTWK'09, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, Gliwice 2012, str. 105-115, ISBN: 978-83-925064-9-2.

Wassilkowska, A.; Dąbrowski, W., Błędy spoiny przyczyną gwałtownej korozji rur instalacji wody ciepłej, w:, -, -, Hydroprezentacje XV 2012, 2012, str. 79-86.

W roku 2011

Balcerzak, Wojciech, Wpływ procesu eutrofizacji na technologię uzdatniania wody” , w:, Więzik, Beniamin, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w warunkach zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych” , Bielsko Biała 2011, str. 15-17.

Bąk, J., The alternative methods of flow measurement in Sanitary Engineering, w:, Bursa, B.; Ostrowska, K., Proceedings IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist , 2011, str. 184-186, ISBN: 978-83-926896-3-8.

d'Obyrn, K; Chwałek, J; Nitek, D; Parchanowicz, J, Die bergmännische Sicherung der Kammer Lill Górny auf der Zwischensohle Kazanów und ihre künftige Funktion als Objekt für audiovisuelle Präsentationen, w:, Hardygóra, M; Madziarz, M, 11 Altenbergbau-Kolloquium, VGE Verlag GmbH, Essen 2011, str. 267-274, ISBN: 978-3-86797-128-7.

d'Obyrn, K; Dębkowski, R; Parchanowicz, J, Sprühkammer III/232 als Objekt der Heil- und Rehabilitationseinrichtung des Salzbergwerks „Wieliczka” S.A., w:, Hardygóra, M; Madziarz, M, 11 Altenbergbau-Kolloquium , VGE Verlag GmbH, Essen 2011, str. 410-418, ISBN: 978-3-86797-128-7.

Generowicz, A; Kowalski, Z; Makara, A; Banach, M, Ocena technologii składowania odpadów komunalnych metoda oceny ekologicznej i ekonomicznej opcji BATNEEC, w:, Frosztęga, T, XXXV MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWO TECHNICZNE, nstytut Technologii Nieorganicznej I Nawozów Mineralnych Politechniki Wroclawskiej Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Centrum Naukowo-Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska AGROPHOS we Wrocławiu PT, 2011, str. 1-1.

Generowicz, A; Kowalski, Z; Makara, A; Banach, M, The evaluation of technology for the production of phosphoric acid with BATNEEC options and multi – criteria analysis , w:, Fecko, P, 15th Conference on Environmental and Mineral Processing, Ostrava , Technical University of Ostrava, Institute of Environmnetal Engineering , Czech Republik 2011, str. 195-202, ISBN: 978-80-248-2387-4.

Generowicz, A; Kulczycka, J; Kowalski, Z; Makara, A, Application of multi-criteria analysis in management of municipal waste in chosen region in Poland , w:, Wong, J.W.C.; Fricke, K; Surampalli, R.Y.; Selvam, A, Proceedings of the International Conference on Solid Waste 2011 - Moving Towards Sustainable Resource Management, Hong Kong Baptist University, Hong Kong SAR, China 2011, str. 78-82, ISBN: 978-988-19988-2-8.

Generowicz, A; Kulczycka, J; Makara, A; Banach, M, Evaluation of thermal conversion of municipal waste with the process analysis method in terms of the accumulative calculation, w:, Witczak, J, Book of abstracts of 11th IComSC’11 IGWT Symposium Series “Current trends in commodity science”, Poznan University of Economics, Poznań 2011, str. 35-35.

Hristov, H. G.; Wassilkowska, A. V., Morphology of Widmanstatten ferrite formed under continuous cooling of hypoeutectoid steels, w:, Gabrovo, T U, Proc. Int. Sci. Conf.UNITECH'11, 18-19 November 2011, Gabrovo, Bulgaria, vol. II, ISSN 1313-230X, Technical University of Gabrovo, Publ. House , Gabrovo 2011, str. 275-280.

Hristov, H. G.; Wassilkowska, A. W., Dependences between Widmanstatten and eutectoid crystallizsation under continuous cooling, w:, Gabrovo, T U, Proc. Int. Sci. Conf. UNITECH'11, 18-19 November 2011, Gabrovo, Bulgaria, vol. II, ISSN 1313-230X, Technical University Gabrovo, Publ. House V.Aprilov , 2011, str. 263-268.

Indah, S.; Tanaka, H.; Li, F.; Hirooka, K.; Zielina, M., Behaviour of Somatic and F-specific Coliphages in Slow Sand Filter, w:, Keisuke, H., The 4th IWA - ASPIRE Conference 2-6 October 2011, Tokyo International Forum , Tokyo, Japan 2011.

Kowalski, Z; Generowicz, A; Makara, A; Banach, M; Kulczycka, J, Evaluation of municipal waste landfilling with the technical quality assessment method, w:, Wzorek, Z, Book of abstracts of XV Waste Recycling – International Conference, Kraków , Cracow University of Technology, Technical University of Ostrava, Slovak Academy of Science, Scientific and Researcz Center of Chemistry , Kraków 2011, str. 28-28.

Mikosz, J., Simulating the effects of the introduction of membrane filtration at a municipal BNR plant, w:, Płaza, E., Polish - Swedish - Ukrainian Seminar ”Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region”, 17-19 October 2011, Kraków, 2011.

Mucha, Z; Mikosz, J; Generowicz, a, A method for sustainability evaluation of small wastewater treatment systems , w:, Stypka, T, books of abstracts Polish - Swedish - Ukrainien Seminar ” Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region”, Kraków 2011, str. 20-20.

Wassilkowska, A. V.; Hristov, H. G., Crystallization behaviour of Widmanstatten ferrite in plain carbon steels, w:, Dasic, P. V., Proc. 11th Int. Conf. "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI 2011, 15-18.September 2011, Sokobanja, Serbia, vol. 1., Scientific and Technical Center for Intellectual Property (SaTSIP) Ltd., Vrniacka Banja, Serbia 2011, str. 186-191.

W roku 2010

Bąk, J., Innovative solutions in Environmental Engineering part 2, w:, Karpiuk, W., Proceedings III Intern10ational Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist, 2010, str. 284-287.

Bąk, J., The lack of the access to drinking water, w:, Karpiuk, W., Proceedings III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist, 2010, str. 279-283.

d'Obyrn K, The inpact of old mine shafts on the accumulation of water in mined excavations and terrain surface baseed on the example of the Górsko shaft in "Wieliczka" Salt Mine, w:, Zuber A, ; Kania J, ; Kmiecik E, XXXVIII IAH World Congress, Groundwater Quality Sustainability, University of Silesia Press, 2010, str. 183-185, ISBN: 978-83-226-1979-0.

d'Obyrn K, Zagrożenia wodne i zawałowe w zabytkowych kopalniach na przykładzie Kopalni Soli "Wieliczka", w:, Jodłowski A, I Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce, Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka 2010, str. 143-151, ISBN: 978-83-923123-9-0.

d'Obyrn K, ; Brudnik K, Hydrogeology monitoring results obtained at the "Wieliczka" Salt Mine following the elimination of water inflow in the Mina traverse at level IV, w:, Zuber A, ; Kania J, ; Kmiecik E, XXXVIII IAH Congress, Groundwater Quality Substainability, University of Silesia Press, 2010, str. 180-182, ISBN: 978-83-226-1979-0.

d'Obyrn K, ; Stecka J, Damming of water inflows in the western section of the "Wieliczka" Salt Mine as an example of one of the methods used for eliminating water hazards in salt mines, w:, Zuber A, ; Kania J, ; Kmiecik E, XXXVIII IAH Word Congress, Groundwater Quality Sustainability, University of Silesia Press, 2010, str. 177-179, ISBN: 978-83-226-1979-0.

d'Obyrn K, ; Wiewiórka W, Udostępnienie trasy specjalistycznej w Kopalni Soli "Wieliczka", w:, Zagożdżon P, ; Madziaż M, Dzieje Górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria Studia i Materiały, Górnictwo i Geologia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, str. 342-358, ISBN: 978-83-7493-512-8.

Dąbrowski, W; Polak, U, Flow rate measurements by flumes, w:, tom 1, Fourteenth International Water Technology Conference, IWTC, Kair 2010, str. 237.

Generowicz, A, Analiza wariantów lokalizacji spalarni odpadów w Białymstoku na przykładzie analizy w Krakowie , w:, -, Problemy utylizacji odpadów komunalnych w Białymstoku w świetle raportu oddziaływania na środowisko, materały niepublikowane, - 2010.

Generowicz, A; Mikuła, J, Analiza wariantów lokalizacji spalarni odpadów komunalnych w Górnośląskim Związku Metropolitalnym w oparciu o analizę w Krakowie, w:, -, INTERECO – ECODOM, XXI Międzynarodowe Targi Technologii Ekologicznych, Pomiaru i Oszczędności Ciepła oraz Źródeł Energii, MTK Katowice - materiały niepublikowane , Katowice 2010.

Generowicz, A; Mikuła, J, Analiza wielokryterialna lokalizacji spalarni w Bytomsko - Toruńskim Obszarze Metropolitalnym , w:, Pająk, T, VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji – zakończyć proces przedinwestycyjny – uzyskać akceptację i dofinansowanie UE – przystąpić do budowy”, ABRYS Sp. z o.o., Bydgoszcz 2010, str. 39-54, ISBN: 83-89018-75-6.

Generowicz, A; Olek, M, Ocena ubytku masy, substancji organicznej oraz części palnych w procesie biodegradacji odpadów , w:, Ziebro, J, VIII Konferencja „Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie", Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska , Szczecin 2010, str. 397-400, ISBN: 978-83-7663-040-3.

Herczyk, T.; Iwanejko, R., Analiza pracy sieci dystrybucji wody w okręgu częstochowskim, w:, M.Sozański, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód - zagadnienia współczesne, tom I, PZITS O/Wielkopolski, Poznań 2010, str. 11-22, ISBN: 978-83-89696-33-9.

Iwanejko, R.; Budziło, B., Metoda wyboru typu powierzchniowego ujęcia wody zasilającego wodociagi Polski południowej, w:, M.Sozański, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód - zagadnienia współczesne, PZITS O/Wielkopolski, Poznań 2010, str. 21-30, ISBN: 979-83-89696-33-9.

Jagoda, A.; Dąbrowska, B.; Żukowski, W., Kofeina jako wskaźnik zanieczyszczenia wód, w:, PTFarm, XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Gdańsk,12-15 września, 2010, PTFarm, Gdańsk 2010.

Królikowska, J., Aplikacja metody grafu do szacowania niezawodności funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, w:, Sozański, M., Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań 2010.

Królikowska, J.; Królikowski, A., Analiza porównawcza wskaźników niezawodności wiejskich i komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę, w:, Sozański, M., Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań 2010.

Szalińska, E.; Drouillard, K.G., Spatial and temporal trends of metal contamination in the Detroit River sediments over the past decade, w:, Nriagu, J.; Pacyna, J.; Namieśnik, J., Proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in the Environment, , ICHMET, Gdańsk, Poland 2010, str. 289-292.

Zielina, M., Measurement of suspended particles in water filtration, w:, Abou - Rayan, M., Fourteen International Water Technology Conference, International Water Technology Association, Cairo 2010, str. 105-112.

W roku 2009

Baczynski, T, Anaerobic bioremediation of soil contaminated with chlorinated pesticides: laboratory experience, w:, Holoubek, I, X HCH and Pesticides Forum, Masaryk University, Brno 2009, str. 251-255, ISBN: 978-80-210-5098-3.

Bąk, J., Innovative solutions in Environmental Engineering, w:, Karpiuk, W., Proceedings II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist, 2009, str. 246-249.

Dąbrowski, W., Gospodarowanie ściekami deszczowymi, w:, -, -, NOT Kraków, 13.11.2009, 2009.

Dąbrowski, W., Zarządzanie sieciami wodociągowymi w aspekcie nakładów na odnowę, w:, -, -, Infraeko 2009,Rzeszów-Niepołomice 2009, 2009, str. 51-60.

Fortmann-Roe, S; Iwanejko, R; Wójcik, W, A proposal for a dynamic risk assesment method, w:, Wilamowska, Z; Borzemski, L.; Grzech, A; Świątek, J, 30 th International Conference Information Systems, Architecture and Technology, 2009, str. 17-26, ISBN: 978-83-7493-480-0.

Gaska, K; Generowicz, A, Modeling of the integrated waste management systems using grapf – oriented data structures, w:, IWWA International Waste Working Group, ; University of Padua, ; Hamburg University of Technology, XII International Waste Management and Landfill Symposium, CISA Publisher, Italy, Sardinia, Italy 2009.

Gaska, K; Generowicz, A, Object-oriented modelling of the integrated waste management systems using Rapid Application Development (RAD) Methodology, w:, Mersky, R. L., The 24th International Conference on Solid Waste Technology and Management, The Journal of Solid Waste Technology and Management, Philadelphia 2009, str. 1420-1431.

Generowicz, A, Porównanie systemów gospodarki odpadami , w:, -, -, materiały niepublikowane , Poznań 2009.

Generowicz, A; Koneczna, R, Kryteria oceny projektów inwestycyjnych w gospodarce odpadami , w:, Kuczyńska, I, Odpady XXI wieku , Instytut Nafty i Gazu , Kraków 2009, str. 141-152.

Generowicz, A; Skowron, H, Ocena możliwości lokalizacji spalarni odpadów komunalnych na przykładzie miasta Szczecina – porównanie analizy SWOT i analizy wielokryterialnej , w:, Marcinkowski, T, VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami nt. „Kompleksowe Zarządzanie Gospodarką Odpadami” , PZITS POZNAŃ , Poznań 2009, str. 199-219, ISBN: 978-83-89696.

Iwanejko, R., Zastosowanie nieklasycznych metod statystyki do oceny pracy obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, w:, Więzik, B, Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w dobie współczesnych problemów, Bielsko-Biała, 2009, str. 85-95.

Stypka, T; Generowicz, A, Wypracowanie ostatecznej decyzji wyboru gospodarki odpadami za pomocą metody AHP na przykładzie Krakowa , w:, Marcinkowski, T, VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami nt. „Integrated Waste Management”, PZITS POZNAŃ, 2009, str. 407-419, ISBN: 978-83-89696.

W roku 2008

Balcerzak W., ; Bąk J., Alternatywne sposoby pozyskiwania wody., w:, Sozański M., VIII International SCientific and Technical Conference"Water Supply and Water Quality", Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych-Oddział Wielkopolski, Poznań-Gniezno 2008, str. 353-360, ISBN: 978-83-89696-20-7.

Balcerzak W., ; Bąk J., Uzdatnianie wody z podwyższoną zawartością azotanów., w:, Sozański M., VIII International Scientific Conference "Water Supply and Water Quality, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych-Oddział Wielkpolski, Poznań-Gniezno 2008, str. 341-351, ISBN: 978-83-89696-20-7.

Balcerzak, W.; Bąk, J., Alternatywne sposoby pozyskiwania wody, w:, Sozański, M., Materiały konferencyjne XX Jubileuszowej Krajowej Konferencji Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona wód; VIII Międzynarodowej Konferencji Water Supply and Water Quality , 2008, str. 353-360.

Balcerzak, Wojciech; Bąk, Joanna, Kontaminacja wody w sieci wodociągowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian mikrobiologicznych, w:, Kułakowski, Przemysław, XIII Edycja Seminarium z cyklu „ Fizykochemiczne metody monitoring wód, ścieków i osadów ściekowych”. Politechnika Krakowska , Politechnika Krakowska, 2008.

Cimochowicz-Rybicka, M.; Rybicki, S.M.; Tomczak-Wandzel, R.; Mikosz, J., Application of methanogenic activity as a design tool for improvementof sludge disintegration, w:, IWA, IWA World Water Congress and Exhibition, IWA, Vienna, Austria 2008.

Dąbrowski, W., Cementyzacja na tle innych metod renowacji – zastosowanie, koszty, utrudnienia , w:, -, -, VI Konferencja Naukowo- Techniczna, Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, Szczyrk, 11-12 marzec 2008, 2008.

Dąbrowski, W., Cementyzacja na tle innych metod renowacji – zastosowanie, koszty, zalety i wady, w:, ?, ?, VII Konferencja naukowo-techniczna, Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych, Politechnika Śląska, 2008, str. 141-155, ISBN: 978-83-925064-2-3.

Dąbrowski, W., Monitoring kanalizacji, zwłaszcza z zastosowaniem koryt zwężkowych i urządzeń ultradźwiękowych, w:, -, -, 15.10.2008 Targi Wod-Kan Kielce, 2008.

Dąbrowski, W., Środowiskowa ocena systemów kanalizacyjnych, w:, -, -, AQUADUCTS, 29 styczeń –01luty 2008, NOT-PW, Warszawa, 2008.

Dąbrowski, W.; Bajer, J., Reliability of water supply systems in Central Europe using Poland as an example (referat wygłoszony, streszczenie opublikowane na CD-romie konferencyjnym) , w:, brak, 13th World Water Congress, Montpellier, France, 1-4 September 2008 , Montpellier, Francja 2008.

Generowicz, A, Analiza wielokryterialna jako narzędzie konsultacji społecznych w wyborze systemu gospodarki odpadami w Krakowie , w:, -, materiały Międzynarodowej Konferencja EKOVIS nt. „Wykorzystanie energii z zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych w systemach ciepłowniczych i energetycznych", Kraków 2008.

Generowicz, A; Stalony-Dobrzański, F, Konsultacje społeczne w systemie ochrony środowiska i analiza wielokryterialna jako pomoc w ich przygotowaniu , w:, -, X konferencja naukowa „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania Odpadów Hutniczych i Przemysłowych”, Fundacja Metale Nieżelazne , Kraków 2008.

Iwanejko, R, Preliminary analysis of risk attributed to operation of small surface water intakes, w:, Sozański, M, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, t.I, PZITS O/Poznań, Poznań 2008, str. 229-238, ISBN: 978-83-89696-20-7.

Iwanejko, R; Rybicki, S.M., Application of the Analytical Hierarchy Process Metdod for decision-making in water treatment plant upgrading, w:, red. do uzupełnienia, IWA World Water Congress and Exhibition, Vienna 2008.

Iwanejko, R; Rybicki, SM, Praktyczne aspekty stosowania metody hierarchicznego wyboru AHP w zagadnieniach zaopatrzenia w wodę, w:, Sozański, M, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, PZITS O/Poznań, Poznań 2008, str. 481-492, ISBN: 978-83-89696-20-7.

Mikosz, J.; Rybicki, S.M., Estimation of Rain-Water Treatment Costs for a BNR Wastewater Treatment Plant, w:, IWA, IWA World Water Congress and Exhibition Proceedings, IWA, Wiedeń, Austria 2008.

Płoskonka, R; Knapik, K, Metoda oceny funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę przy uwzględnieniu dywersyfikacji zbiornikowych rezerw wody, w:, Sozański, M; Dymaczewski, Z; Walkowiak, J, Metoda oceny funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę przy uwzględnieniu dywersyfikacji zbiornikowych rezerw wody, Poznań 2008.

W roku 2007

Dąbrowski, W., Monitoring przepływu w sieciach kanalizacyjnych, w:, -, -, Innowacyjne Rozwiązania Techniczne i Organizacyjne w Przedsiębiorstwach Wodociągowo – Kanalizacyjnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna, Szczyrk 10-12 październik 2007, AQUA Bielsko Biała, Szczyrk 2007, str. 155-167, ISBN: 83-60354-04-9.

Dąbrowski, W., Rola retencji terenowej w zmniejszeniu spływów deszczowych na przykładzie pola golfowego , w:, -, -, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowe Urządzenia, Materiały i Technologie w Wodociągach i Kanalizacji”, Kielce 18-20 kwiecień 2007, 11 str., 2007.

Dąbrowski, W., Zanim zlecimy monitoring ilościowy naszej kanalizacji, w:, -, -, Sympozjum „Hydroprezentacje X 2007”, 19-21, Ustroń 19-21 czerwiec 2007, Ustroń 2007, str. 125-136, ISBN: 978-83-925161-0-1.

Dąbrowski, W., Zwiększenie efektywności filtrów pospiesznych, w:, -, -, Sympozjum „Hydroprezentacje X 2007”, 19-21, Ustroń 19-21 czerwiec 2007, Ustroń 2007, str. 89-102, ISBN: 978-83-925161-0-1.

Dąbrowski, W.; Dąbrowska, D.; Zielina, M., Rola naprężeń ścinających w transporcie produktów korozji rurociągami , w:, praca zbiorowa, Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej „Aktualne Zagadnienia w Uzdatnianiu i Dystrybucji Wody”, Szczyrk, maj2007, 2007, Gliwice 2007.

Mikosz, J.; Mucha, Z.; Rybicki, S.M., Evaluating the performance of aeration system with computer simulation: a case study, w:, IWA, 10th IWA Specialized Conference "Design. Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants", IWA/TU Vienna, Vienna, Austria 2007, str. 45-48.

Rybicki, S.M.; Cimochowicz-Rybicka, M.; Mikosz, J., Selected impact of enhanced phosphorus removal on wastewater sludge processing, w:, IWA, 10th IWA Specialized Conference "Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, IWA/TU Vienna, Vienna, Austria 2007, str. 145-148.

Zielina, M.; Dąbrowski, W., Porównanie jakości filtratu w różnych systemach eksploatacji, w:, -, -, , IV Ogólnopolska Konferencja naukowo – Techniczna „Aktualne Zagadnienia w Uzdatnianiu i Dystrybucji Wody, Szczyrk 10-12 maj,2007, 2007, str. 309-316.

W roku 2006

Dąbrowski, W., Observations of deposit compressibility impact on head losses of flow through granular filter media, w:, -, -, Proceedings of the 2nd European Conference on Filtration and Separation, 12-13 October 2006, Compiégne, (France), , Compiégne 2006, str. 191-196.

Dąbrowski, W., Porównaj swój wodociąg z innymi, w:, -, -, VI Konferencja Naukowo- Techniczna, Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, Wisła, marzec 2006, 2006, str. 53-65, ISBN: 83-913276-9-8.

Dąbrowski, W.; Polak, U., Rozbieżności w unormowaniach dotyczących koryt zwężkowych, w:, -, -, VI Konferencja Naukowo- Techniczna, Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, Wisła, marzec 2006, 2006, str. 251-263, ISBN: 83-913276-9-8.

Dąbrowski, W.; Spaczyńska, M., Empirical investigations into the impact of deposit dislodgment on modeling of deep bed filtration, w:, -, -, Proceedings of the 2nd European Conference on Filtration and Separation, 12-13 October 2006, Compiégne, (France), , Compiégne 2006, str. 104-109.

Polak, U.; Dąbrowski, W., Porównanie wyników obliczeń natężeń przepływu w kanałach według normy ISO 4359 oraz katalogu Uniklar77, w:, -, -, VI Konferencja Naukowo- Techniczna, Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, Wisła, marzec 2006, 2006, str. 243-250, ISBN: 83-913276-9-8.

Zielina, M.; Dąbrowski, W., Impact of fluctuable raw water quality on VDR filter plants operation, w:, Vorobiev, E.; Lanoisellé, J. L., Proceedings of the 2nd European Conference on Filtration and Separation, Compiegn University, Campiegn 2006, str. 331-336.

Zielina, M.; Hejduk, L., Measurement of the efficiency of depth filters for water treatment, w:, Vorobiev, E.; Lanoisellé, J.L., Proceedings of the 2nd European Conference on Filtration and Separation, Compiegn Uniersity, Compiegn 2006, str. 98-103.

W roku 2005

Bajer, J.; Koszyk, A., Techniczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania wodociągu miejskiego w Grybowie , w:, Zimoch, I.; Kłos, M.; Gumińska, J., Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”. Szczyrk 16-17 czerwca 2005, Szczyrk 2005, str. 13-24, ISBN: 83-913276-8-5.

Bajer, J.; Lubowiecka, T.; Kraus, K., Ocena awaryjności i strat wody na sieci wodociągowej gminy Proszowice, w:, Zimoch, I.; Kłos, M.; Gumińska, J., Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”. Szczyrk 16-17 czerwca 2005 , Szczyrk 2005, str. 26-36, ISBN: 83-913276-8-X.

Dąbrowska, B.; Spaczyńska, M.; Bajer, J., Właściwości mechaniczne osadów pokoagulacyjnych w złożach filtracyjnych, w:, Kuś, K., Materiały V Sympozjum Naukowo-Technicznego, Instalacje Basenowe, Ustroń, luty 2005, Politechnika Śląska, Gliwice 2005, str. 129-137, ISBN: 83-913276-7-1.

Dąbrowska, B.; Spaczyńska, M.; Bajer, J., Właściwości mechaniczne osadów pokoagulacyjnych w złożach filtracyjnych, w:, Kuś, K., Materiały V Sympozjum Naukowo-Technicznego, Instalacje Basenowe, Ustroń, luty 2005, Politechnika Śląska, Gliwice 2005, str. 129-137, ISBN: 83-913276-7-1.

Dąbrowski, W., A discussion of controversies regarding deep bed filtration for water treatment, w:, -, -, International Conference & Exhibition for Filtration and Separation Technology FILTECH 2005, Volume I,, Filtech Exhibitions Germany, Wiesbaden 2005, str. 394-401.

Dąbrowski, W., A simple and accurate method of designing Variable Declining Rate Filter Systems, w:, -, -, International Conference & Exhibition for Filtration and Separation Technology FILTECH 2005, Volume I, Filtech Exhibitions Germany, Wiesbaden 2005, str. 467-474.

Dąbrowski, W., Monitoring ścieków w kanalizacji, w:, -, -, , Sympozjum Ogólnokrajowe „Hydroprezentacje VIII’2005” – Ustroń 31maj-2czerwiec, 2005, Ustroń 2005, str. 117-134.

Dąbrowski, W.; Głód, K.; Spaczyńska, M., Ocena stanu technicznego rurociągów na podstawie badań hydraulicznych, w:, -, -, IV Ogólnopolska, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Nowe Materiały, Urządzenia oraz Technologie Bezwykopowe w Wodociągach i Kanalizacji”, Kielce –Cedzyna, 6-8 kwiecień 2005, Zeszyt Naukowy Politechniki Świętokrzyskiej nr 44, seria Budownictwo, 2005, str. 89-100.

Dąbrowski, W.; Spaczyńska, M., The dependence of filter run period on the very end of filter backwash, w:, -, -, International Conference & Exhibition for Filtration and Separation Technology FILTECH 2005, Volume I, Filtech Exhibitions Germany, Wiesbaden, 2005, str. 475-482.

Dąbrowski, W.; Zielina, M.; Kułakowski, P.; Spaczyńska, M., Does filtration efficiency significantly affect sorption on GAC media following a filter plant? , w:, Abetz, S., Proceedings on International Conference & Exhibition for Filtration and Separation Technology “FILTECH”, Filtech Exhibitions Germany, Wiesbaden, Germany 2005, str. 482-489.

Kulczycka, D.; Dąbrowski, W.; Słysz, K., Badania wód popłucznych z basenu w celu określenia możliwości ich utylizacji, w:, -, -, V Konferencja Naukowo – Techniczna „Instalacje Basenowe”, Ustroń, 23.02-25, 02.2005, , Ustroń 2005, str. 123-128.

Zielina, M.; Dabrowski, W.; Mackie, R.I., Laboratory and full scale verification of an optimisation approach to VDR Filter plants, w:, Abetz, S., Proceedings on the International Conference & Exhibition for Filtration and Separation Technology “FILTECH”, Filtech Exhibitions Germany, Wiesbaden, Germany 2005, str. 386-393.

W roku 2004

Bielski, Andrzej, Podstawowe problemy zarządzania jakością wód, w:, x, I Konferencja Fundacji „Swingtherm” im. Doktora nauk technicznych Jerzego Wojciechowskiego n.t.: Ochrona środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniu - promocja nauki w kontekście ekologii , Kraków 2004.

Dąbrowska, B., Zagrożenia jakości wody pochodzące od materiałów stosowanych do budowy sieci i instalacji wodociągowych, w:, Kuś, K., Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej, Nowe Technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków PŚl., Gliwice 2004, str. 179-187, ISBN: 83-913276-7-1.

Dąbrowski, W., Sposoby projektowania przelewów burzowych pozwalające na zmniejszenie ładunku zrzucanych zanieczyszczeń , w:, -, -, VII Sympozjum Naukowo-Techniczne Wod-Kan-Eko 2004,Szczyrk, 27-29 październik, 2004, Szczyrk 2004, str. 66-72.

Dąbrowski, W.; Nowak, T.; Żuliński, I., Metoda oceny warunków transportu osadów w kanałach wielodzielnych na przykładzie Krakowa , w:, -, -, V Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych“, Ustroń, luty 2004, Ustroń 2004, str. 295-303, ISBN: 83-913276-6-3.

Dąbrowski, W.; Nowak, T.; Żuliński, I., O trudnościach w obliczeniach hydraulicznych dużych kanałów ogólnospławnych, w:, -, -, V Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych“, Ustroń, luty 2004, Ustroń 2004, str. 287-294, ISBN: 83-913276-6-3.

Dąbrowski, W.; Stępień, P., Jak różnią się naprężenia ścinające w kanałach w pobliżu ścian kanałów z materiałów tradycyjnych i tworzyw sztucznych?, w:, -, -, V Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych“, Ustroń, luty 2004, Ustroń 2004, str. 381-386, ISBN: 83-913276-6-3.

Knapik, K; Płoskonka, R, Wpływ rozmieszczenia zbiornikowych rezerw awaryjnych na niezawodność systemu dystrybucji wody, w:, Elektorowicz, M; Sozański, M, Wpływ rozmieszczenia zbiornikowych rezerw awaryjnych na niezawodność systemu dystrybucji wody, PZITS Oddział Wielkopolski, Poznań 2004, str. 569-580, ISBN: 83-89696-15-0.

Zielina, M.; Dąbrowska, B..; Dąbrowski, W., Pojemność buforowa wód zaopatrujących Kraków, w:, Kuś, K., Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej, Nowe Technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków PŚl., Gliwice 2004, str. 173-178, ISBN: 83-913276-7-1.

W roku 2003

Bajer, J.; Głód, K., Wyznaczenie optymalnej liczby rezerwowych agregatów pompowych dla pompowni wodociągowych o najprostszych strukturach technicznych na podstawie analizy niezawodnościowej , w:, Zimoch, I.; Kłos, M., Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”. Szczyrk 2003, Szczyrk 5-6 czerwca 2003, str. 21-34, ISBN: 83-913276-5-5.

Dąbrowski, W., Hydrobotaniczne oczyszczanie ścieków, w:, -, -, Odwodnienia Drogowe z Uwzględnieniem Dróg Szybkiego Ruchu i Autostrad, Centrum Edukacji "Alias", Poznań 27-28 marzec 2003,, 2003.

Dąbrowski, W., Ilościowy monitoring ścieków w kanałach ściekowych, w:, -, -, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna “Nowe Materiały i Urządzenia w Wodociągach i Kanalizacji“ Kielce –Cedzyna 24-25 kwiecień 2003, Kielce –Cedzyna 2003, str. 45-55.

Dąbrowski, W., Opomiarowanie odwodnień drogowych, w:, -, -, Odwodnienia Drogowe z Uwzględnieniem Dróg Szybkiego Ruchu i Autostrad, Centrum Edukacji "Alias", Poznań 27-28 marzec 2003, 2003.

Dąbrowski, W., Problemy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych, w:, -, -, V Zjazd Kanalizatorów Polskich –POLKAN 2003, Łódź 20-21 listopad 2003, Łódź 2003, str. 55-64.

Dąbrowski, W., Rola teorii w badaniach nad pospieszną filtracją wody, w:, -, -, Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 70-lecia urodzin prof.dr hab.inż. Czesława Grabarczyka, SGGW, Warszawa, wrzesień 2003, SGGW, Warszawa 2003, str. 65-71, ISBN: 83-7244-429-3.

Dąbrowski, W., Usuwanie odoru w oczyszczalniach ścieków, w:, -, -, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp w Inżynierii Środowiska”, Rzeszów-Polańczyk 25-27 IX 2003, Rzeszów-Polańczyk 2003, str. 133-142.

Dąbrowski, W.; Spaczyńska, M., Wybrane problemy filtracji w odnowie wody, w:, -, -, III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp w Inżynierii Środowiska”, Rzeszów-Polańczyk 25-27 IX 2003, Rzeszów-Polańczyk 2003, str. 283-291.

Kurdziel, M; Szczepaniec-Cięciak, E; Wątorczyk, M; Dąbrowska, B.; Nitek, W., Use of gas chromatography in determination of solubility of solid isoprene in cryogenic liquids, w:, praca zbiorowa, The XXVIIth Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds",Katowice - Szczyrk, June 4th - 6th, 2003, Silesian University. Institute of Chemistry. Katowice, Poland ; Polish Academy of Sciences. The Katowice Branch. Section of Chemical Sciences., Katowice 2003, str. 122-122.

Wierzbicki, R; Płoskonka, R; Knapik, K, Zastosowanie technik komputerowych w analizie funkcjonowania istniejących i projektowanych systemów zaopatrzenia w wodę, w:, Zimoch, I; Kłos, M, Zastosowanie technik komputerowych w analizie funkcjonowania istniejących i projektowanych systemów zaopatrzenia w wodę, 2003, str. 131-139, ISBN: 83-913276-5-5.

Zielina, M.; Edel, R.; Dąbrowski, W., Design methods of rain intensity with application to the Czech Republic borders, w:, ?, 3th International Conference of the Water Management 2003 FCI TU Brno (3. Vodohospoarskou Konferenci 26-27.11.2003), Brno 2003, str. 183-193.

W roku 2002

Bajer, J., Kompleksowa metoda projektowania pompowni wodociągowych , w:, Oleszkiewicz, J.A.; Lemański, J.F., Materiały XVII Krajowej Konferencji (V Międzynarodowej Konferencji) „Zaopatrzenie w wodę i jakość wód”. Poznań-Gdańsk, Polska, 26-28.06., polskie Zrezszenie Inzynierów i Techników Sanitarnyuch Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Gdańsk-Poznań, 2002, str. 917-928, ISBN: 83-914252-6-6.

Bajer, J.; Głód, K.; Lubowiecka, T., A new method for calculating the raw water reservoir capacity – an application to the potable water intake for the town of Skawina , w:, Oleszkiewicz, J.A.; Sozański, M.M., 17-th National and 5-th International Scientific and Technical Conference „Water Supply and Water Quality”. Gdańsk-Poznań, Poland, 26-28 June 2002, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski w Poznaniu,, Gdańsk 2002, str. 471-480, ISBN: 83-914252-6-6.

Czapliński, T.; Myśliwiec, M.; Dąbrowski, W., Ocena przyczyn niesprawności kanalizacji na podstawie reprezentatywnego zbioru danych, w:, -, -; -, -, IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe Technologie w Sieciach i Instalacjach Wodociągowych i Kanalizacyjnych", Ustroń 2002, str. 257-262, ISBN: 83-913276-6-3.

Dąbrowski, W., Metody prognozowania i ograniczania skutków korozji siarczanowej kanałów betonowych, w:, -, -, Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy Eksploatacji Kanalizacji i Odwodnień. Zagrożenia i Oszczędności, Centrum Edukacji „Alias”, Poznań 2002,str 9, 2002.

Dąbrowski, W., Zasady projektowania kanalizacji ze względu na uciążliwości eksploatacji osadami ściekowymi, w:, -, -, Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy Eksploatacji Kanalizacji i Odwodnień. Zagrożenia i Oszczędności, Centrum Edukacji „Alias”, Poznań 2002,8str, 2002.

Dąbrowski, W.; Buchta, R.; Mackie, R.I., Calcium carbonate equilibria in water supply systems, w:, -, -, 5th International Conference on Hydro-Science & Engineering, Sept.18-12 2002, Warsaw, pełny tekst wydany na CD-romie,, 2002.

Dąbrowski, W.; Mackie, R.I.; Zielina, M., Application of a combined UBE –phenomenological model to a Variable Declining Rate filter plant design, w:, -, -, 5th International Conference on Hydro-Science & Engineering, Sept.18-12 2002, Warsaw, pełny tekst wydany na CD-romie, , 2002.

Dąbrowski, W.; McGarity, A.; Czapliński, T.; Dąbrowska, B.; Spaczyńska, M., Metodyka wnioskowania o zagrożeniu kanałów betonowych korozją siarczanową wraz z przykładem zastosowania, w:, Kuś, K, Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej, Nowe Technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych,Ustroń, luty 2002, Politechnika Śląska, Gliwice 2002, str. 245-253.

Dąbrowski, W.; McGarity, A.; Czapliński, T.; Dąbrowska, B.; Spaczyńska, M., Metodyka wnioskowania o zagrożeniu kanałów betonowych korozją siarczanową wraz z przykładem zastosowania , w:, praca zbiorowa, IV Konferencja Naukowo-Techniczna, Nowe Technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, Ustroń, luty 2002, Politechnika Śląska, Gliwice 2002.

Dąbrowski, W.; Spaczyńska, M.; Mackie, R.I., A model to predict granular activated carbon expansion, , , w:, -, -, 5th International Conference on Hydro-Science & Engineering, Sept.18-12 2002, Warsaw, pełny tekst wydany na CD-romie, 2002.

Dąbrowski, W.; Zielina, M.; Kułakowski, P.; Spaczyńska, M., Evaluation of sorption into granular activated carbon by UV absorbance, w:, -, -, 5th International Conference on Hydro-Science & Engineering, Sept.18-12 2002, Warsaw, pełny tekst wydany na CD-romie, , 2002.

Kurdziel, M.; Szczepaniec-Cięciak, E.; Dąbrowska, B.; Nitek, W.; Ślusarska, E.; Paliś, K., Rozpuszczalność zestalonego cyklopentenu i 2,3-dimetylobutanu w ciekłym argonie i azocie , w:, praca zbiorowa, Materiały Zjazdowe, Doroczny XLV Zjazd PTChem, Kraków 2002 , PTChem , Kraków 2002.

Kurdziel, M.; Szczepaniec-Cięciak, E.; Nitek, W.; Dąbrowska, B., Solubility of solid 2,3-dimethylbutane and cyclopentene in liquid argon and nitrogen at the standard boiling points of the solvents , w:, praca zbiorowa, 8th International Symposium on Separation Sciences, 8th International Symposium on Separation Sciences, Toruń, 8-12 September 2002, Nicholas Copernicus University Polish Chemical Society Committee of Analytical Chemistry of Polish Academy of Sciences Central European Group for Separation Science , Toruń 2002, str. 135-135.

Zielina, M.; Dąbrowski, W.; Mackie, R.I., Empirical verification of an optimisation approach to a VDR filter plant operation, w:, -, -, 5th International Conference on Hydro-Science & Engineering, Sept.18-12 2002, Warszawa, pełny tekst wydany na CD-romie, , 2002.

W roku 2001

Bajer, J., Podnoszenie niezawodności ujęć wody do picia za pomocą zbiorników wody surowej, w:, Pawełek, J., Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych”. Zakopane-Kościelisko 21-23 listopada 2001. , Wydawnictwo PZITS nr 797, Zakopane-Kościelisko, 2001, str. 33-44.

Bajer, J., Zastosowanie metody minimalnych przekrojów niesprawności do oceny niezawodności złożonych systemów technicznych, w:, Pawełek, J., Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych”. Zakopane-Kościelisko, 21-23 listopada 2001. , Wydawnictwo PZITS nr 797, Kraków 2001, str. 45-57, ISBN: 83-906750-6-4.

Bajer, J.; Głód, K., Ocena niezawodności pompowni „Frydman” przy elektrowni wodnej „Niedzica” jako obiektu chroniącego wieś Frydman przed podtopieniem, w:, Pawełek, J., Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Bezpieczeństwo, niezawodność, diagnostyka urządzeń i systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych”. Zakopane-Kościelisko, 21-23 listopada 2001, Wydawnictwo PZITS nr 797, Kraków 2001, str. 59-68, ISBN: 83-906750-6-4.

Ciechanowski, P.; Dąbrowski, W., Environmental product Declaration – practical implementation of ISO14025 Technical Report , w:, ?, 1st International Conference on Life Cycle Management, Copenhagen 2001, str. 141-144.

Ciechanowski, P.; McGarity, A.; Dąbrowski, W., An optimization approach of Life Cycle Assessment , w:, ?, 1st International Conference on Life Cycle Management, Copenhagen 2001, str. 257-260.

Dąbrowska, B., Prediction of the thermodynamic properties of the new alternative refrigerants (halogenhydrocarbons /hydrocarbons mixtures) on the base of the equations of state, w:, Kraska, T., 76th International Bunsen Discussion Meeting, global phase diagrams : August 19-22, 2001, Conference Center Walberberg, Edition/Format: Book : Conference publication : English, Deutsche Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie. Publisher: Aachen : Shaker, 2001. Series: Berichte aus der Chemie., Aachen 2001.

Dąbrowska, B., The application of the Deiters equation of state and the Carnahan-Starling-Redlich-Kwong and the Redlich-Kwong equations of state to the calculations of the phase equilibria in systems containing halogenhydrocarbons , w:, Kraska, T., 76th International Bunsen Discussion Meeting, global phase diagrams : August 19-22, 2001, Conference Center Walberberg, Germany Edition/Format:Book : Conference publication : English, Deutsche Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie. Publisher: Aachen : Shaker, 2001. Series: Berichte aus der Chemie., Aachen 2001.

W roku 2000

Bajer, J.; Wieczysty, A., Badanie wpływu struktury technicznej pompowni wodociągowych na ich niezawodność , w:, Sozański, M.M., Materiały XVI Krajowej Konferencji (IV Międzynarodowej Konferencji) nt. ”Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”. Kraków – Poznań, Poland 11-13.09.2000 r., Wydawnictwo PZIITS o. Wielkopolski, Poznań 2000, str. 601-612, ISBN: 83-911077-7-9.

Bajer, J.; Wieczysty, A., Koncepcja określenia pojemności zbiornika wody surowej jako obiektu zabezpieczającego ujęcia wody do picia przed awaryjnymi zanieczyszczeniami , w:, Sozański, M.M., Materiały XVI Krajowej Konferencji (IV Międzynarodowej Konferencji) nt. ”Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”. Kraków – Poznań, Poland 11-13.09.2000 r. , Wydawnictwo PZIITS o. Wielkopolski, Poznań 2000, str. 145-156, ISBN: 83-911077-7-9.

Dąbrowski, W., Metodyka wymiarowania odwodnień dróg w USA i Wielkiej Brytanii, w:, -, -, Seminarium Szkoleniowe nt.: Odwodnienia Drogowe z Uwzględnieniem Autostrad i Dróg Szybkiego Ruchu, Centrum Edukacji "Alias", Poznań 15-17 listopad 2000,, 2000.

Dąbrowski, W., Omówienie projektu polskiej normy pt. Odwodnienie dróg publicznych, w:, -, -, Seminarium Szkoleniowe nt. "Odwodnienia Drogowe" , Centrum Edukacji Alias, Poznań 07-09 czerwiec 2000,, 2000.

Dąbrowski, W., Parametry fizyczne zawiesin wód deszczowych jako podstawa do projektowania separatorów, w:, -, -, Seminarium Szkoleniowe nt. "Odwodnienia Drogowe" , Centrum Edukacji Alias, Poznań 07-09 czerwiec 2000, 2000.

Dąbrowski, W., Projektowanie wodociągów w oparciu o programy dostępne w internecie, w:, -, -, Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne Problemy Budowy i Modernizacji Systemów Wodociągowych i Kanalizacyjnych”, Centrum Edukacji Alias, Poznań 14-16 luty 2000,, 2000.

Dąbrowski, W., Transport zanieczyszczeń do przelewów burzowych i oczyszczalni ścieków, w:, -, -, Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne Problemy Budowy i Modernizacji Systemów Wodociągowych i Kanalizacyjnych”, Centrum Edukacji Alias, Poznań 14-16 luty 2000,, 2000.

Dąbrowski, W., Wpływ objętości rowu odwadniającego na wymiarowanie przepompowni ścieków deszczowych, w:, -, -, Seminarium Szkoleniowe nt.: Odwodnienia Drogowe z Uwzględnieniem Autostrad i Dróg Szybkiego Ruchu, Centrum Edukacji "Alias", Poznań 15-17 listopad 2000,, 2000.

W roku 1997

Bajer, J.; Wieczysty, A., Wybór optymalnej struktury technicznej pompowni wodociągowej z pozycji niezawodności , w:, Pawełek, J., Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Bezpieczeństwo i niezawodność działania systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania”. Zakopane, 9-10 października 1997 , Wydawnictwo PZITS nr 743, Kraków 1997, str. 229-238, ISBN: 83-906750-1-3.

Bielski, Andrzej, Wyznaczanie stref ochrony sanitarnej dla ujęć głębinowych na bazie modelu matematycznego na przykładzie ujęcia wód podziemnych w Oświęcimiu , w:, x, Konferencja pod patronatem Wojewody Katowickiego - „Rola GPW w systemie zaopatrzenia w wodę dziś i jutro , Ustroń 1997.

W roku 1995

Wieczysty, A.; Bajer, J., Koncepcja metody oceny niezawodności ujęcia wody z rzeki rezerwowanego zbiornikiem wody surowej, w:, ?, ?, Materiały III Konferencji naukowo-technicznej nt. „Ujmowanie i uzdatnianie wód". Zielona Góra, 1-2 czerwca , ?, Zielona Góra 1995, str. 4-19.

W roku 1993

Bajer, J.; Wieczysty, A., Wpływ struktury technicznej pompowni wodociągowych na ich niezawodność, w:, Wieczysty, A., Materiały na konferencję naukową Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej nt. ”Współczesne problemy inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska”. Cz. I - referaty Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Kraków , Politechnika Krakowska, Kraków 1993, str. 5-10.

Bielski, Andrzej, Podstawowy model propagacji i przekształcania zanieczyszczeń dla potrzeb projektowania stref ochronnych , w:, x, Konferencja Naukowa Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej , Kraków 1993.

Wieczysty, A.; Bajer, J., Metoda oceny niezawodności pompowni z uwzględnieniem aspektów hydraulicznych, w:, Wieczysty, A., Materiały na konferencję naukową Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej nt. ”Współczesne problemy inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska”. Cz. I - referaty Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Kraków listopad 1993, Politechnika Krakowska, Kraków 1993, str. 151-158.

W roku 1992

Bielski, Andrzej, Modelowanie i projektowanie biologicznych układów reaktorowych w technologii oczyszczania ścieków , w:, x, Sympozjum Polskiego Komitetu do Spraw IAWPRC n/t: „Matematyczne modelowanie biologicznego oczyszczania ścieków , Warszawa 1992.

W roku 1991

Bielski, Andrzej; Majewski, Rafał; Ślusarczyk, Zbigniew, Metody oceny jakości wód na przykładzie zlewni Górnej Wisły , w:, x, Krajowa Konferencja Gospodarki Wodnej, Kraków 1991.

W roku 1986

Wieczysty, A.; Bajer, J.; Rak, J., Określenie niezawodności lewarowego ujęcia wody ze studni, w:, Roman, M., Materiały konferencyjne nt. „Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Kielce-maj-1986 , Wyd. PZITS Oddział w Kielcach, Kielce 1986, str. 128-143.

W roku 1984

Bielski, Andrzej, Usuwanie azotanów ze ścieków w złożach fluidalnych, w:, x, Seminarium Szkoleniowe n/t oczyszczania ścieków , Katowice 1984.

W roku 1983

Bielski, Andrzej, Wybór optymalnego układu odnowy wody w oparciu o matematyczną analizę kinetyki procesów , w:, x, XXIV Konferencja Naukowo - Techniczna n/t.: Postęp techniczny w dziedzinie oczyszczania ścieków , Katowice 1983.