zajęcia
 
dyżury
 
konsultacje

Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska

Wybierz z listy:
Pracownik
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8  1012141618208  1012141618208  1012141618208  1012141618208  101214161820
91113151719  2191113151719  2191113151719  2191113151719  2191113151719  21
prof. dr hab. inż.
pok. 405

Anna Anielak
dr inż.
pok. 126H

Tomasz Baczyński
dr inż.
pok. 412

Jarosław Bajer
dr hab., prof. PK
pok. 314

Wojciech Balcerzak
dr inż.
pok. 419

Joanna Bąk
dr inż.
pok. 404

Piotr Beńko
dr hab. inż.
pok. 123

Andrzej Bielski
dr inż.
pok. 427

Adriana Biernacka
dr hab. inż.
pok. 310

Małgorzata Cimochowicz-Rybicka
dr inż.
pok. 312

Anna Czaplicka
mgr inż.
pok. 310

Aleksandra Dankiewicz-Wisz
dr hab., prof. PK
pok. 443

Barbara Dąbrowska
prof. dr hab. inż.
pok. 417

Wojciech Dąbrowski
dr hab. inż., prof. PK
pok. 428

Agnieszka Generowicz
dr inż.
pok. 421

Krzysztof Głód
dr
pok. 409

Ryszarda Iwanejko
dr inż.
pok. 414

Zsuzsanna Iwanicka
prof. dr hab.
pok. 444

Renata Kocwa-Haluch
dr hab. inż., prof. PK
pok. 418

Jadwiga Królikowska
dr inż.
pok. 434

Małgorzata Kryłów
dr
pok. 425

Marek Kubala
dr inż.
pok. 427

Przemysław Kułakowski
mgr inż.
pok. 445

Małgorzata Lemek
mgr inż.
pok. 408

Krzysztof Lis
dr inż.
pok. 428

Jerzy Mikosz
mgr
pok. 409

Anna Młyńska
dr inż.
pok. 405

Zbigniew Mucha
dr inż.
pok. 126H

Elżbieta Płaza
dr inż.
pok. 424

Robert Płoskonka
dr
pok. 431

Michał Polus
dr hab. inż.
pok. 311

Stanisław Rybicki
dr inż.
pok. 427

Wiesława Styka
mgr inż.
pok. 405

Anna Stypka
dr hab.
pok. 425

Tomasz Ściężor
dr inż.
pok. 414

Anna Wiącek-Rosińska
dr hab. inż., prof. PK
pok. 423

Michał Zielina
dr inż.
pok. 408

Tadeusz Żaba
Data ostatniej modyfikacji harmonogramu: 2019-05-06 18:54:45