Lista wpisów

Lista osób zamierzających przystąpić do egzaminu dyplomowego

Lp.DyplomantPromotor

Nowy wpis

Dane dyplomanta
Promotor
Czy student wymaga reaktywacji — Jest skreślony z listy studentów?
Data skreślenia
Zatwierdź lub wyczyść