Lista wpisów

Lista osób zamierzających przystąpić do egzaminu dyplomowego

Lp.DyplomantPromotor
1. Paweł Bocheński dr inż. Dominika Łomińska-Płatek
2. Hubert Chrzanowski dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

Nowy wpis

Dane dyplomanta
Promotor
Czy student wymaga reaktywacji — Jest skreślony z listy studentów?
Data skreślenia
Zatwierdź lub wyczyść