Obrona dnia 28.09.2017
Obrona dnia 28.09.2017, sala 313 WIŚ, godz. 8:00.
Przewodniczący prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer

Kolejność dyplomowania

Obrona dnia 27.09.2017
Obrona dnia 27.09.2017, sala 313 WIŚ, godz. 9:00.
Przewodniczący prof. dr hab. inż. Dawid Taler

Kolejność dyplomowania
W trakcie sesji przewidywana jest przerwa ok. 1 godz. pomiędzy 9. a 10. obroną.

Obrona dnia 25.09.2017
Obrona dnia 25.09.2017, sala 313 WIŚ, godz. 9:30.
Przewodniczący dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. PK.
Kolejność dyplomowania

Przewidywane terminy obron: 13 25, 26, 27 i 28 września.
Najbliższy ustalony termin obron wyznaczony został na 13 IX.
Kolejne odbędą się 25, 26, 27, i 28 września.
W dniach 25 i 26 IX bezwzględne pierwszeństwo mają osoby, które złożyły dokumenty w komisji rekrutacyjnej na studia II stopnia, a jeszcze nie obroniły pracy na studiach I stopnia.

Jednocześnie informuję, że prace należy rejestrować w Dziekanacie na tydzień przed terminem obron.

Nowa forma prac dyplomowych
Informuję, że zgodnie z nowa interpretacją Polecenia Służbowego nr 1 Rektora PK z 25 lutego 2014 r.,
prace dyplomowe jak i załączniki powinny być oprawiane w cienkie oprawki, a także drukowane dwustronnie.

Dotyczy to prac przekazywanych do Archiwum, a zatem tych, które są rejestrowane w Dziekanacie.

Częste zmiany wzoru strony tytułowej!!!
Ze względu na częste zmiany wzoru stron tytułowych, proszę wszystkich dyplomantów, aby sprawdzali, czy dwie pierwsze strony ich pracy są identyczne ze wzorem podanym w dziale Dyplomowanie na stronie WIŚ, którego adres znajduje się w lewym menu naszej strony.

Rejestracja prac dyplomowych
Zarejestrowane w dziekanacie prace dyplomowe należy składać w sekretariacie Instytutu (budynek WIŚ, pok. 304).

Prezentację pracy dyplomowej należy przesłać na adres obrony@vistula.pk.edu.pl w formacie .ppt lub .pptx.
Nazwa pliku prezentacji winna zawierać imię i nazwisko dyplomanta oraz datę obrony, wg schematu: ImieNazwiskoDD-MM-RRRR

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów (§ 29. Pkt 5.):
„Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej”.

Punkt ten będzie interpretowany przez Sekretariat obron jako czas dany Sekretariatowi na zorganizowanie obrony dyplomanta, którego praca jest już zarejestrowana.

DOKUMENTY
UWAGA! Nowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej.
Wzór strony tytułowej właściwy dla dyplomantów naszego Instytutu
UWAGA! Należy wydrukować również drugą stronę załączonego wzoru i wypełnić zamieszczone na niej oświadczenia: kierującego pracą oraz studenta.

Tekst ujednolicony obowiązującego regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej
Rozdziały VI, VII i VIII dotyczą pracy dyplomowej oraz dyplomowania.