Najbliższe terminy obron
Kolejne terminy obron przewidziane są we wrześniu. Proszę śledzić komunikaty na stronie.

Nowa forma prac dyplomowych
Informuję, że zgodnie z nowa interpretacją Polecenia Służbowego nr 1 Rektora PK z 25 lutego 2014 r.,
prace dyplomowe jak i załączniki powinny być oprawiane w cienkie oprawki, a także drukowane dwustronnie.

Dotyczy to prac przekazywanych do Archiwum, a zatem tych, które są rejestrowane w Dziekanacie.

Częste zmiany wzoru strony tytułowej!!!
Ze względu na częste zmiany wzoru stron tytułowych, proszę wszystkich dyplomantów, aby sprawdzali, czy dwie pierwsze strony ich pracy są identyczne ze wzorem podanym w dziale Dyplomowanie na stronie WIŚ, którego adres znajduje się w lewym menu naszej strony.

Rejestracja prac dyplomowych
Zarejestrowane w dziekanacie prace dyplomowe należy składać w sekretariacie Instytutu (budynek WIŚ, pok. 304).

Prezentację pracy dyplomowej należy przesłać na adres obrony@vistula.pk.edu.pl w formacie .ppt lub .pptx.
Nazwa pliku prezentacji winna zawierać imię i nazwisko dyplomanta oraz datę obrony, wg schematu: ImieNazwiskoDD-MM-RRRR

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów (§ 29. Pkt 5.):
„Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej”.

Punkt ten będzie interpretowany przez Sekretariat obron jako czas dany Sekretariatowi na zorganizowanie obrony dyplomanta, którego praca jest już zarejestrowana.

DOKUMENTY
UWAGA! Nowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej.
Wzór strony tytułowej właściwy dla dyplomantów naszego Instytutu
UWAGA! Należy wydrukować również drugą stronę załączonego wzoru i wypełnić zamieszczone na niej oświadczenia: kierującego pracą oraz studenta.

Tekst ujednolicony obowiązującego regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej
Rozdziały VI, VII i VIII dotyczą pracy dyplomowej oraz dyplomowania.