Zatwierdzona kolejność obron prac dyplomowych

Obrona dnia 25.09.2017
Lp.DyplomantTemat pracyPromotorRecenzentStudiaSpecjalność
01 Agnieszka Swaczyna Ocena systemu kontroli i likwidacji strat wody w gminie Pawłowice. dr inż. Jarosław Bajer dr inż. Krzysztof Głód niestacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
02 Marcelina Dźwigoń Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla budynku jednorodzinnego z basenem kąpielowym. dr inż. Krzysztof Głód dr inż. Jarosław Bajer niestacjonarne I stopnia inżynieria sanitarna
03 Maciej Kmiecik Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Przemiarki w Krakowie. dr inż. Krzysztof Głód dr inż. Jarosław Bajer niestacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
04 Paweł Tyrpuła Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w domu jednorodzinnym z wariantowym układem przygotowania C.W.U. dr inż. Krzysztof Głód dr inż. Jarosław Bajer niestacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
05 Jolanta Pietras Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym z garażami podziemnymi. dr inż. Krzysztof Głód dr inż. Jarosław Bajer niestacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
06 Katarzyna Chodacka Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno-usługowym. dr inż. Krzysztof Głód dr inż. Jarosław Bajer niestacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
07 Sylwia Pieniążek Wyznaczanie i analiza porównawcza wskaźnika jednostkowego zużycia wody w miejscowości Zadole Kosmolowskie. dr inż. Joanna Bąk dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
08 Paweł Sarata Analiza metod bezwykopowej renowacji przewodów kanalizacyjnych. dr hab. inż. Barbara Budziło, prof. PK dr inż. Jarosław Bajer niestacjonarne I stopnia inżynieria sanitarna
09 Anna Michnicka-Pilch Zarządzanie wodami opadowymi ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansowania systemu ich zagospodarowania. dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK dr Marek Kubala niestacjonarne I stopnia inżynieria sanitarna