Zatwierdzona kolejność obron prac dyplomowych

Obrona dnia 27.09.2017
Lp.DyplomantTemat pracyPromotorRecenzentStudiaSpecjalność
01 Sylwia Pałka Ryzyko związane z ujęciami wody pitnej. dr Ryszarda Iwanejko dr inż. Robert Płoskonka stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
02 Monika Lemke Projekt koncepcyjny systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rytro. dr inż. Robert Płoskonka dr Ryszarda Iwanejko stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
03 Justyna Maciałek Analiza regionalnej gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie powiatu Jarosławskiego dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK dr inż. Anna Czaplicka stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
04 Joanna Hass Cynk w osadach dennych Zbiornika Goczałkowice. dr inż. Anna Czaplicka dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
05 Paulina Krężołek Analiza jakości wody zbiornika Czchów w latach 2000-2011. dr inż. Anna Czaplicka dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
06 Mariusz Stępień Projekt koncepcyjny ujęcia wody wraz z siecią jej dystrybucji dla osiedla "Na Górce", zlokalizowanego na terenie wiejskim. dr inż. Jarosław Bajer dr inż. Marek Kubala niestacjonarne I stopnia inżynieria sanitarna
07 Konrad Próchnicki Projekt koncepcyjny pompowni wody czystej II stopnia wraz z analizą jej niezawodności. dr inż. Jarosław Bajer dr inż. Tadeusz Żaba stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
08 Magdelena Dej Opracowanie wytycznych do aplikacji pozwalającej na lokalizowanie hydrantów przez straż pożarną. dr inż. Tadeusz Żaba dr inż. Jarosław Bajer stacjonarne II stopnia gospodarka przestrzenna
09 Piotr Rokosz Budowa modelu matematycznego sieci wodociągowej gminy Proszowice. prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
10 Wojciech Nowak Analiza gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu kraśnickiego. dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. PK dr inż. Zbigniew Mucha stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
11 Rafał Nosiadek Analiza techniczno-technologiczna ZUW Rudawa w Krakowie wraz z koncepcją modernizacji. dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. PK dr inż. Zbigniew Mucha stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
12 Aleksandra Kokoszka Analiza technologiczna biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych Grupy Azoty S.A. w Tarnowie. dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. PK dr inż. Zbigniew Mucha stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
13 Aleksandra Kołodziej Analiza eksploatacyjna oczyszczalni ścieków w Wadowicach. dr inż. Zbigniew Mucha dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. PK stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
14 Mateusz Paluszak Analiza pracy oczyszczalni ścieków z osadem czynnym w miejscowości Mielec. dr inż. Zbigniew Mucha dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. PK stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
15 Norbert Kanadys Analiza eksploatacyjna gminnej oczyszczalni ścieków Wołowice. dr inż. Zbigniew Mucha dr hab. Wojciech Balcerzak, prof. PK stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna