Zatwierdzona kolejność obron prac dyplomowych

Obrona dnia 28.09.2017
Lp.DyplomantTemat pracyPromotorRecenzentStudiaSpecjalność
01 Karolina Kłosowicz Efekty ekologiczne funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Krakowie. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK dr inż. Anna Czaplicka stacjonarne II stopnia gospodarka przestrzenna
03 Laura Ośmiałowska Metody biologiczne i mechaniczne jako elementy układu technologicznego przetwarzania odpadów organicznych. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK dr inż. Anna Czaplicka stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
03 Justyna Polańska Projekt koncepcyjny oczyszczalni ścieków w aglomeracji Kołaczyce. dr inż. Wiesława Styka dr inż. Piotr Beńko stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
04 Karolina Walaszek Projekt koncepcyjny modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłaju dr inż. Wiesława Styka dr inż. Piotr Beńko stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
05 Natalia Pyc Analiza technologiczna oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim. dr inż. Piotr Beńko dr inż. Wiesława Styka stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
06 Katarzyna Paszkiewicz Analiza gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm dr inż. Piotr Beńko dr inż. Wiesława Styka stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
07 Aleksandra Zdyrska Ocena procesu częściowej nitrytacji oraz procesu anammox pracujących w systemie IFAS. dr inż. Elżbieta Płaza dr inż. Jerzy Mikosz stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
08 Daria Kleksyk Strategie dla modernizacji eksploatacji reaktora UASB. dr inż. Elżbieta Płaza dr inż. Jerzy Mikosz stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
09 Marcin Ciechanowicz Projekt koncepcyjny odprowadzenia ścieków dla os. Arkońskiego w Szczecinie wykonanego w czterech etapach w latach 2017-2026. dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK dr Marek Kubala stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
10 Michał Cyrnek Inwestycje remontowo-budowlane na sieci wodno-kanalizacyjnej w wybranej jednostce osadniczej z wykorzystaniem metod wykopowych. dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK dr Marek Kubala niestacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna