Zatwierdzona kolejność obron prac dyplomowych

Obrona dnia 19.12.2017
Lp.DyplomantTemat pracyPromotorRecenzentStudiaSpecjalność
01 Justyna Adamczyk Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w budynku przychodni zdrowia. dr inż. Krzysztof Głód dr inż. Jarosław Bajer niestacjonarne I stopnia inżynieria sanitarna
02 Jakub Klamka Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w budynku jednorodzinnym z solarnym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej. dr inż. Krzysztof Głód dr inż. Jarosław Bajer niestacjonarne I stopnia inżynieria sanitarna
03 Klaudia Mika Kadm w osadach dennych Zbiornika Czorsztyńskiego. dr inż. Anna Czaplicka dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
04 Małgorzata Gędoś-Bednarczyk Wykrywanie pasożytniczych pierwotniaków i bakterii w wodach powierzchniowych trzech zbiorników wodnych: Balaton, Gliniak, Sosina. dr Michał Polus dr inż. Piotr Beńko stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna
05 Maurycy Szolc Specyficzne uwarunkowania wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków o średnim przepływie 20000 m3/d. dr hab. inż. Stanisław Rybicki dr inż. Piotr Beńko niestacjonarne I stopnia inżynieria sanitarna
06 Małgorzata Pyzik Instalacja centralnego ogrzewania w domu wielorodzinnym. prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK stacjonarne II stopnia inżynieria sanitarna