Zanieczyszczenie świetlne

Zanieczyszczenie świetlne jest to świecenie nieba wywołane przez rozpraszanie światła sztucznego przez gazy, pyły i aerozole obecne w atmosferze, związane ze złą jakością oświetlenia zewnętrznego. Źle skonstruowane urządzenia kierują część światła w niebo zamiast w dół. Efektem tego jest także zaświetlanie (ang. tresspass), oślepianie (ang.glare) i marnowanie energii.

Zdjęcie udostępnione przez NASA na stronie Visible Earth (http://visibleearth.nasa.gov/). [Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC]