Zanieczyszczenie świetlne w obszarze aglomeracji krakowskiej

Marek Kubala
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, qmq@vistula.pk.edu.pl

Tomasz Ściężor
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, sciezor@vistula.pk.edu.pl

Tadeusz Zbigniew Dworak
AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland, dworak@agh.edu.pl

Wiesław Kaszowski
Institute of Meteorology and Water Management, Cracow Branch, Piotra Borowego 14, 30-215 Krakow, Poland, zikaszow@cyf-kr.edu.pl

Streszczenie

W pracy przedstawione zostały wstępne wyniki pomiarów poświaty niebieskiej, pochodzącej od sztucznego światła rozproszonego w atmosferze (tzw. sztucznej poświaty niebieskiej). Pomiary przeprowadzono na obszarze dużego miasta i jego okolic (Krakowa). Wyznaczono granice "wyspy świetlnej" miasta. Sprawdzono także zależność tego zjawiska od zachmurzenia i pokrywy śnieżnej.

Artificial sky glow in Cracow agglomeration

Abstract

This paper presents first results of the measurement of sky glow, caused by the artificial light scattered in atmosphere (i.e. artificial sky glow). Measurements were made in the big city and its surroundings (Cracow, Poland). The boundary of "city light island" was delimitated. Also, the relationship of artificial sky glow to cloud cover and snow-cover has been checked.