Wpływ warunków meteorologicznych na sztuczną poświatę niebieską

Wiesław Kaszowski
Institute of Meteorology and Water Management, Cracow Branch, Piotra Borowego 14, 30-215 Krakow, Poland, zikaszow@cyf-kr.edu.pl

Tomasz Ściężor
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, sciezor@vistula.pk.edu.pl

Marek Kubala
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, qmq@vistula.pk.edu.pl

Tadeusz Zbigniew Dworak
AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland, dworak@agh.edu.pl

Streszczenie

W pracy zostały zaprezentowane wyniki pomiarów jednego z aspektów zanieczyszczenia świetlnego a mianowicie sztucznej poświaty niebieskiej (ang. "artificial sky glow"). Pomiar sztucznej poświaty nieba polega tak de facto na pomiarze światła wyemitowanego z powierzchni ziemi i wstecznie rozproszonego na molekułach i aerozolach. Wydaje się zatem oczywisty fakt jego zależności od parametrów meteorologicznych i dyspersyjnych atmosfery.
W pracy pokazano zależność świecenia nieba od wybranych wielkości meteorologicznych . Przeprowadzono analizę dla wybranych punktów pomiarowych zarówno w obrębie centrum Krakowa jak i położonych na obrzeżach miasta . Wyniki zaprezentowano w postaci wykresów zależności sztucznej poświaty niebieskiej od wybranych wielkości meteorologicznych.