ZANIECZYSZCZENIE ŚWIETLNE NOCNEGO NIEBA W OBSZARZE AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ. ANALIZA POMIARÓW SZTUCZNEJ POŚWIATY NIEBIESKIEJ

Tomasz Ściężor
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, sciezor@vistula.pk.edu.pl

Marek Kubala
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, qmq@vistula.pk.edu.pl

Wiesław Kaszowski
Institute of Meteorology and Water Management, Cracow Branch, Piotra Borowego 14, 30-215 Krakow, Poland, zikaszow@cyf-kr.edu.pl

Tadeusz Zbigniew Dworak
AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, Poland, dworak@agh.edu.pl

Streszczenie

Monografia przedstawia raport końcowy z ponad rocznych pomiarów zanie-czyszczenia świetlnego (sztucznej poświaty niebieskiej) na obszarze aglomeracji krakowskiej wykonywanych we wszelkich warunkach stanu atmosfery.


LIGHT POLLUTION OF THE NIGHT SKY IN CRACOW AGGLOMERATION. DATA ANALYSIS OF THE ARTIFICIAL SKY GLOW MEASUREMENTS

Summary

The monograph presents the final report of the over annual measurements of light pollution (artificial sky glow) in Cracow agglomeration, carried out under all conditions of the atmosphere.

LICHTVERSCHMUTZUNG DER NACHTHIMMEL IN KRAKAU AGGLOMERATION. DIE DATENANALYSE DER KUNSTLICHEHIMMELSSCHEINMESSUNGEN

Zusammenfassung

Die Monographie stellt den Abschlussbericht der überjährlichen Lichtverschmutzungmessungen (kunstliche Himmelsschein) in Krakau Agglomeration, durchgeführen unter allen Zustanden der Atmosphäre.