Oświetlenie gruntu przez zanieczyszczone świetlnie nocne niebo

Marek Kubala
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, qmq@vistula.pk.edu.pl

Tomasz Ściężor
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, sciezor@vistula.pk.edu.pl

Streszczenie

Oświetlenie gruntu przez zanieczyszczone świetlnie nocne niebo, ze względu na zjawisko braku cienia, może bardziej zakłócać zachowania zwierząt aktywnych nocą niż światło Księżyca. Pomiary porównawcze oraz całoroczny monitoring jasności nocnego nieba wykazały, że w niektórych punktach wyspy świetlnej Krakowa prawie jedna czwarta nocy jest jaśniejsza niż podczas pełni Księżyca.


GROUND ILLUMINATION BY THE LIGHT POLLUTED NIGHT SKY

Summary

The lighting of the ground by the light polluted night sky due to the phenomenon of the lack of shade may interfere more with the animal behavior than the light of the Moon. Comparative mesurements and year-round monitoring of the brightness of the night sky have shown that at certain points of the light island of Krakow nearly a quarter of nights are brighter than during the full moon period.